achtergrondafbeelding Esthetische heelkunde

Esthetische heelkunde


In de plastische heelkunde houdt de chirurg zich bezig met heelkunde die tot doel heeft vorm en functie van een bepaald lichaamsdeel  te herstellen. Vorm en functie zijn nauw met elkaar verbonden. In het algemeen wordt er een onderverdeling gemaakt in 2 subdisciplines, esthetische chirurgie en reconstructieve chirurgie, alhoewel bij elke ingreep, beide aspecten altijd aan bod komen.

De esthetische chirurgie houdt zich bezig met herstel van functie en vooral vorm van een bepaalde regio in het lichaam. De grens tussen esthetisch en reconstructief ligt in sommige gevallen zeer dicht bij elkaar en kan zelfs overlappen.

Over het algemeen worden esthetische ingrepen niet terugbetaald door de ziektekostenverzekering, in sommige uitzonderlijke gevallen kan een aanvraag worden gedaan bij de adviserend geneesheer. Dit zal door je behandelend chirurg worden gedaan en steeds met jou worden besproken.

Meer informatie vind je hier.

Consulteer een arts

Enkel op afspraak 056/62.35.01

?Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen. Zij rekenen de officiële tarieven aan. Geconventioneerd

? Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij hun honorarium, weliswaar binnen de grenzen die binnen het ziekenhuis zijn afgesproken. Niet geconventioneerd

MA DI WO DO VR ZA
Dr. Carlo Van Holder
Dr. Carlo Van Holder14:00 - 19:00
niet geconventioneerd


14:00 - 19:00
niet geconventioneerd

Ligging

secr-chirurgie-ligging

Verdieping 0

  1. Bij het onthaal neem je links.
  2. Daarna ga je rechtsaf aan de volgende gang.
  3. Het secretariaat bevindt zich rechts op het einde van gang.
  • trapTrap
  • liftLift
  • ingangIngang
  • bestemmingBestemming

Brochures

In deze brochure vind je meer informatie over een operatie of onderzoek onder anesthesie.
Dienst Anesthesie
Onlangs werd bij u een kwaadaardig letsel van de huid gevonden. Over de behandeling die voor u het meest geschikt is, werd beslist door een team van artsen.
Dienst Nucleaire Geneeskunde
Deze brochure geeft u meer informatie over de soorten verdoving, de voorbereidingen op de verdoving en de mogelijke risico’s en nevenwerkingen ervan.
Dienst Anesthesie