achtergrondafbeelding Neus, keel en oor

Neus, keel en oor


Eind 2019 ontstond een wereldwijde infectie-golf door een nieuw Corona-virus (SARS-CoV-2), dat de besmettelijke ziekte COVID-19 veroorzaakt.

Omdat COVID-19 erg besmettelijk is, kan de ziekte in korte tijd een groot deel van de bevolking aantasten, wat zou leiden tot een massale golf van hospitalisaties. De capaciteit van de Belgische ziekenhuizen kan hierdoor in het gedrang komen, en bijgevolg ook de kwaliteit van zorgen en de ultieme overlevingscijfers. Het is dus van groot belang om de besmettingen af te remmen en een hoge piek in het patiënten-aantal te vermijden.

Hiervoor zijn reeds heel wat adviezen en verplichtingen geformuleerd, die wij als NKO-dienst absoluut onderschrijven:

 • voor iedereen: regelmatig en grondig handen wassen, sociaal contact zoveel mogelijk beperken, plaatsen waar veel mensen samenkomen vermijden, oude en jonge generaties strikt gescheiden houden,…
 • voor wie verkouden is: thuis blijven, sociaal contact absoluut vermijden, mondmasker dragen --> Richtlijnen ivm thuisquarantaine vind je hier.
 • voor wie ademhalingsproblemen en/of hoge (ril)koorts krijgt: de huisarts of het ziekenhuis telefonisch contacteren om hospitalisatie te overwegen (enkel bij hen zal een screening voor COVID-19 gebeuren)

Eén van de federale maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen én om de capaciteit van de ziekenhuizen te maximaliseren, is het voorlopig opschorten van alle niet-dringende consultaties en behandelingen (inclusief operaties) in alle
Belgische ziekenhuizen. Voor de dienst NKO van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis betekent dit vanaf 16/03/2020: 

 • alle consultaties worden automatisch geannuleerd tenzij u telefonisch wordt verwittigd
 • alle geplande operaties worden uitgesteld tot een latere datum – u wordt hiervoor telefonisch gecontacteerd
 • consultaties zijn enkel nog mogelijk voor urgente (dringende) problemen
 • een urgente consultatie kan enkel na rechtstreeks contact met de NKO-dienst, of via de Spoeddienst:
  • telefoonnummer NKO: 056/62.35.38.
  • telefoonnummer Spoed: 056/62.31.31.
  • let wel: begeleiding is enkel toegelaten wanneer strikt noodzakelijk, consultatieduur wordt tot een minimum beperkt, enkel het urgente probleem wordt behandeld
  • de online-planner wordt voor de volgende weken geblokkeerd

Er gelden gewijzigde openingsuren van het secretariaat NKO: dagelijks van 08.00 tot 10.00 en van 15.00 tot 17.00. alle semi-urgente consultaties zullen preferentieel in dit tijdsblok gepland worden.

De NKO-dienst is bovendien continu bereikbaar voor online vragen of advies via orl@ziekenhuiswaregem.be of sander.joniau@ziekenhuiswaregem.be. We kunnen ook gecontacteerd worden via www.tele-waregem.be

Omdat Dr. Sneyers momenteel fulltime in zijn functie als hoofdarts wordt ingezet in het management van de COVID-19-crisis, wordt alle klinische NKO-activiteit momenteel waargenomen door Dr. Joniau.

 

 

 

 

Otorinolaryngologie - meestal afgekort tot ORL - is het specialisme dat zich toelegt op het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van de keel, neus en oren. Ook het overige hoofd-halsgebied behoort tot dit specialisme. Het gaat daarbij om het gehoor, het evenwicht, de reuk en de smaak, en om de functies ademhalen, slikken en spreken. Je kan ook terecht bij de neus-, keel en oorarts voor hoofd- en halsheelkunde. Multidisciplinaire samenwerking met audiologen en logopedisten wordt maximaal toegepast. 

De dienst Neus-, Keel- en Oorziekten van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis bestaat uit 2 artsen, dokter Walter Sneyers en dokter Sander Joniau en 2 audiologen, mevrouw Ilse Vandenberghe & mevrouw Jelka Jacobs. Beide N.K.O.-artsen werken samen & hebben samen reeds een klinische ervaring van meer dan 30 jaar opgebouwd. Ze zetten zich in voor een vlotte, heldere communicatie met de patient en een doordacht gebruik van de meest recente diagnostische en therapeutische opties.

Je kan bij ons terecht met volgende problemen:

 • (herhaalde) oorontsteking
 • gecompliceerde oorontsteking (bvb mastoiditis)
 • gehoorsvermindering
 • oorpijn
 • oorloop
 • evenwichtsproblemen
 • neusverstopping
 • gelaatspijn
 • neusloop of postnasale drip
 • (herhaalde) bloedneus
 • sinusitis
 • hoest
 • allergie
 • snurken of slaapproblemen
 • (herhaalde) keelontsteking
 • hese of schorre stem
 • tranend oog
 • ontstekingen van van traanzak
 • slikproblemen
 • schildklierproblemen
 • bijschildklierproblemen
 • zwellingen in de hals (schildklier, lymfeklier, speekselklier, cyste,…)
 • vreemd voorwerp in oor, neus of keel

We bieden de volgende onderzoeken aan:

 • audiometrie (= hoortest)
 • tympanomatrie (= functie-test voor de buis van Eustachius)
 • allergie-testen (huid)
 • endoscopisch onderzoek van neus en sinus
 • endoscopisch onderzoek van keel en stembanden
 • stroboscopisch onderzoek van de stembanden
 • akoestische rhinometrie (= objectieve test van de neusdoorgankelijkheid)
 • B.E.R.A. (= automatische hoortest; test van de hoorzenuw)
 • video-nystagmografie (= evenwichtstest; test van de oogmobiliteit)
 • F.E.E.S. (= endoscopisch slik-onderzoek)
 • biopties van (mogelijk) verdachte letsels

De volgende ingrepen worden aangeboden:

 • trommelvliesbuisjes
 • adenotomie (= verwijderen van de poliep)
 • tonsillectomie (= verwijderen van de amandelen)
 • sectie van tongriempje
 • tympanoplastie (= sluiten van een trommelvliesperforatie)
 • septoplastie (= correctie van een scheef neus-tussenschot)
 • F.E.S.S. (= endoscopische sinus-operatie)
 • conchaplastie (= gedeeltelijke wegname van slijmvliesweefsel in de neus)
 • dacryocystorhinostomie (= endoscopisch openen van de traanzak)
 • U.P.P.P. (= snurk-operatie van amandelen, huig en week verhemelte)
 • schildklier-operaties
 • fonochirurgie (= microscopische ingrepen op de stembanden)
 • verwijderen vreemd voorwerp
 • operaties aan de submandibulare speekselklieren
 • cauterisatie van de a. sphenopalatina (= ingreep voor zware neusbloedingen)
 • verwijderen van aangeboren halscysten (branchiogeen, ductus thyreoglossus)
 • operatie voor slokdarm-divertikel
 • gecombineerde functionele / plastische ingrepen aan de neus
 • onderzoek onder narcose van de bovenste luchtweg (+/- bioptnames)
 • kleine ingrepen in het gelaat (verwijderen van cystjes op de onderlip, pijnlijke knobbeltjes op de oorschelp, cysten achter het oor, wratjes in de neus,…)

De consultaties, onderzoeken en operaties gebeuren aan het geconventioneerd tarief (dus zonder toeslag op het remgeld).

Afspraak maken

Consulteer een arts

Enkel op afspraak 056/62.35.38

?Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen. Zij rekenen de officiële tarieven aan. Geconventioneerd

? Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij hun honorarium, weliswaar binnen de grenzen die binnen het ziekenhuis zijn afgesproken. Niet geconventioneerd

MA DI WO DO VR ZA
Dr. Sander Joniau
Dr. Sander Joniau
08:30 - 12:00
geconventioneerd
08:30 - 12:00
geconventioneerd
09:00 - 12:00
geconventioneerd

08:30 - 12:00
geconventioneerd

13:30 - 18:00
geconventioneerd

13:00 - 17:00
geconventioneerd

13:00 - 17:00
geconventioneerd

MA DI WO DO VR ZA
Dr. Walter Sneyers
Dr. Walter Sneyers
08:30 - 12:00
geconventioneerd


08:30 - 12:00
geconventioneerd
08:30 - 12:00
geconventioneerd
08:30 - 12:00
geconventioneerd
14:30 - 18:00
geconventioneerd
16:30 - 18:30
geconventioneerd
14:00 - 18:00
geconventioneerd
15:00 - 18:00
geconventioneerd
14:00 - 18:00
geconventioneerd

Er gelden gewijzigde openingsuren van het secretariaat NKO: dagelijks van 08.00 tot 10.00 en van 15.00 tot 17.00. alle semi-urgente consultaties zullen preferentieel in dit tijdsblok gepland worden. De NKO-dienst is bovendien continu bereikbaar voor online vragen of advies via orl@ziekenhuiswaregem.be of sander.joniau@ziekenhuiswaregem.be. We kunnen ook gecontacteerd worden via www.tele-waregem.be Omdat Dr. Sneyers momenteel fulltime in zijn functie als hoofdarts wordt ingezet in het management vna de COVID-19-crisis, wordt alle klinische NKO-activiteit momenteel waargenomen door Dr. Joniau.

Ligging

Neus-keel-oorziekten-ligging

Verdieping 0

 1. Aan het onthaal neem je links.
 2. Daarna neem je de eerste gang rechts.
 3. Op het einde van de gang neem je links.
 4. Het secretariaat bevindt zich rechts iets verder in de gang.
 • trapTrap
 • liftLift
 • ingangIngang
 • bestemmingBestemming

Brochures

Boven en naast de neus bevinden zich holten in de gelaatsschedel: dit zijn de sinussen. We onderscheiden 2 kaaksinussen, 2 voorhoofdsinussen, en een aantal kleinere sinussen tussen de ogen. Al deze sinussen staan door middel van kleine spleten in verbinding met de neusholte.
— Door
Dr. Walter Sneyers
Dienst Neus-, keel-en oorziekten
Onder een korte algemene verdoving wordt een buisje in de sinussen geplaatst en kunnen deze holtes (evt. met medicatie) gespoeld worden. Soms wordt de drain niet verwijderd, zodat deze later nog kan gebruikt worden.
— Door
Dr. Walter Sneyers
Dienst Neus-, keel-en oorziekten
Het neustussenschot wijkt vaak een beetje af van de middellijn. Dit kan soms zo uitgesproken zijn, dat één of beide neushelften verstopt raken. In dit gevalkunnen we moeilijk door de neus ademen, en kan er lichte voorhoofdspijn ontstaan.
— Door
Dr. Walter Sneyers
Dienst Neus-, keel-en oorziekten