achtergrondafbeelding Oncologie

Oncologie


De medische oncologie is de medische discipline in de inwendige geneeskunde die zich bezighoudt met de diagnose, medische behandeling en opvolging van mensen met kanker.

Medisch oncologen maken gebruik van medicijnen - chemotherapie, hormoontherapie, enz. -  die de kwaadaardige cellen op verscheidene essentiële celonderdelen aanvallen. Medisch oncologen hebben ook een bijzondere expertise in de behandeling van kankersymptomen: symptoomzorg, palliatieve en terminale zorg. Een niet te verwaarlozen aspect van de oncologische zorg is patiënten psychologisch te ondersteunen en op te vangen, vanaf de kankerdiagnose tot en met de verschillende behandelingen door de tijd. Dat vergt een vertrouwensrelatie tussen de medisch oncoloog en de patiënt.

De behandeling van een oncologische patiënt houdt een zeer nauwe samenwerking in met alle orgaanspecialismen, chirurgen, medisch-technische diensten (laboratorium en beeldvorming), anatoompathologen en radiotherapeuten. Dat gebeurt tijdens het multidisciplinaire overleg waarin de medisch oncoloog een coördinerende rol heeft. Daarenboven wordt de medisch oncoloog bijgestaan door een groot team paramedici, gespecialiseerd in de oncologie (oncoverpleegkundigen, borstverpleegkundigen diëtisten, psychologen, palliatief team, sociale dienst, pastorale dienst, logopedie…)

Consulteer een arts

Enkel op afspraak 056/62.33.38

?Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen. Zij rekenen de officiële tarieven aan. Geconventioneerd

? Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij hun honorarium, weliswaar binnen de grenzen die binnen het ziekenhuis zijn afgesproken. Niet geconventioneerd

MA DI WO DO VR ZA
Dr. Veronique Buyse
Dr. Veronique Buyse
10:30 - 11:30
geconventioneerd09:00 - 11:30
geconventioneerd
14:30 - 16:30
geconventioneerd


MA DI WO DO VR ZA
Dr. Chloë Haverbeke

09:00 - 11:30
geconventioneerd
09:00 - 11:00
geconventioneerd
09:00 - 11:30
geconventioneerd
Ligging

oncologie-secretariaat-ligging

Verdieping 0

  1. Bij het onthaal neem je links.
  2. Het secretariaat bevindt zich iets verder rechts.
  • trapTrap
  • liftLift
  • ingangIngang
  • bestemmingBestemming

Brochures

Deze brochure geeft u meer informatie over de soorten verdoving, de voorbereidingen op de verdoving en de mogelijke risico’s en nevenwerkingen ervan.
Dienst Anesthesie
Het niet – chirurgisch dagziekenhuis staat in voor de zorg aan inwendige/ diagnostische patiënten. Het gaat vooral om volgende specialismen: oncologie, cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie, endocrinologie.
Niet-Chirurgisch Dagziekenhuis
Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een vancomycine resistente enterococcus (VRE) wordt genoemd. De informatie in deze brochure kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen. Hebt u na het lezen nog vragen?
Dienst Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie