achtergrondafbeelding Reconstructieve heelkunde

Reconstructieve heelkunde


In de plastische heelkunde houdt de chirurg zich bezig met heelkunde die tot doel heeft vorm en functie van een bepaald lichaamsdeel  te herstellen. Vorm en functie zijn nauw met elkaar verbonden.

In het algemeen wordt er een onderverdeling gemaakt in 2 subdisciplines, reconstructieve chirurgie en esthetische chirurgie, alhoewel bij elke ingreep beide aspecten altijd aan bod komen. 

Defecten waarvoor reconstructieve chirurgie nodig kan zijn, kunnen op verschillende manieren ontstaan. Zij kunnen aangeboren (congenitaal) zijn, het gevolg zijn van een ongeval (traumatisch) of het gevolg zijn van een operatie. Zo een operatie kan om verschillende redenen zijn uitgevoerd, maar vaak is dit oncologisch, vanwege een gezwel van welke origine dan ook.

Vooral de komst van de microchirurgie in de jaren '70 heeft geleid tot een grote vooruitgang in de uitkomsten en mogelijkheden van de reconstructieve chirurgie. Bepaalde defecten kunnen zeer precies gereconstrueerd worden, doordat de chirurg het missende deel exact kan vervangen.

Meer informatie vind je hier.

Consulteer een arts

Enkel op afspraak 056/62.35.01

?Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen. Zij rekenen de officiële tarieven aan. Geconventioneerd

? Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij hun honorarium, weliswaar binnen de grenzen die binnen het ziekenhuis zijn afgesproken. Niet geconventioneerd

MA DI WO DO VR ZA
Dr. Carlo Van Holder
Dr. Carlo Van Holder14:00 - 19:00
niet geconventioneerd


14:00 - 19:00
niet geconventioneerd

Ligging

secr-chirurgie-ligging

Verdieping 0

  1. Bij het onthaal neem je links.
  2. Daarna ga je rechtsaf aan de volgende gang.
  3. Het secretariaat bevindt zich rechts op het einde van gang.
  • trapTrap
  • liftLift
  • ingangIngang
  • bestemmingBestemming

Brochures

Deze brochure geeft u meer informatie over de soorten verdoving, de voorbereidingen op de verdoving en de mogelijke risico’s en nevenwerkingen ervan.
Dienst Anesthesie
In deze brochure vind je meer informatie over een operatie of onderzoek onder anesthesie.
Dienst Anesthesie
Onlangs werd bij u een kwaadaardig letsel van de huid gevonden. Over de behandeling die voor u het meest geschikt is, werd beslist door een team van artsen.
Dienst Nucleaire Geneeskunde