CT Scan van de borstkas (thorax)

CT is de afkorting van Computer Tomografie. Een CT is een röntgenonderzoek waarbij het lichaam in dunne schijfjes (dwarsdoorsneden) wordt afgebeeld. De verkregen beelden worden beoordeeld door de radioloog. Bij dit onderzoek worden de longen, het mediastinum en de borstkaswand onderzocht.
Auteur/dienst:
Dienst Radiologie
Publicatie: 24/10/2016