Delier

Een delier, soms ook bekend als delirium, is een acute verwardheid. Kenmerkend voor deze verwardheid is dat ze als oorzaak een onderliggende ziekte heeft. Het is dan ook cruciaal een delier snel te herkennen en de oorzaak ervan zo snel mogelijk op te sporen.
Auteur/dienst:
Dienst PAAZ
Publicatie: 31/01/2017
Categorie: