Doorligwonden (decubitus)

Doorligwonden vormen een belangrijk probleem in de gezondheidszorg. Ze brengen heel wat ongemakken en kosten met zich mee. Preventie van doorligwonden is dan ook belangrijk. Door zelf voorzorgen te nemen, kunt u meehelpen doorligwonden te voorkomen. Deze brochure is voor u en uw familie bestemd U vindt er informatie over hoe en waar op uw lichaam doorligwonden kunnen ontstaan. De brochure bevat ook preventieve maatregelen. De maatregelen in de brochure blijven geldig indien u of uw familielid reeds een doorligwonde heeft.
Auteur/dienst:
Dienst Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie
Publicatie: 31/01/2017