Gipsverbanden

In deze brochure lees je hoe je het best kan omgaan met het gipsverband, wat je moet doen bij klachten, en waar je terecht kan met vragen.
Auteur/dienst:
Dienst spoedgevallen / Raadpleging traumatologie
Publicatie: 27/03/2015