Hartonderzoek

Uw neuroloog heeft een hartonderzoek aangevraagd met als doel na te gaan of er een verband bestaat tussen uw neurologische aandoening en een hartprobleem. U wordt naar het onderzoekslokaal van de cardioloog gebracht voor enkele onderzoeken.
Auteur/dienst:
Dienst Neurologie
Publicatie: 06/09/2017