Lever - en galblaas scintigrafie

Door de toediening van een licht radioactieve stof, via een bloedvat in de arm, kunnen lever en galwegen zichtbaar gemaakt worden. Zo kunnen de functie van de lever en de galblaas en storingen in de afvoer van de gal worden opgespoord en beoordeeld.
Auteur:
Dr. Hilde Van Riet
Auteur/dienst:
Dienst Nucleaire Geneeskunde
Publicatie: 25/10/2016