MRSA

Tijdens uw verblijf werd bij u een bacterie vastgesteld die MRSA wordt genoemd. Deze brochure bevat daarover informatie. Deze informatie kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen.
Auteur/dienst:
Dienst Algemene Ziekenhuishygiëne
Publicatie: 31/01/2017