Opsporen van de schildwachtklier

Over de behandeling die voor u het meest geschikt is,wordt beslist door een team van artsen.In vele gevallen zal besloten worden tot een operatie met uithalen van de lymfeklieren uit de oksel. In een aantal gevallen hiervan, zal uw arts proberen om de oksel zoveel als mogelijk te sparen door maar 1 klier uit te halen: deze klier noemt men de schildwachtklier of sentinel node.
Auteur:
Dr. Hilde Van Riet
Auteur/dienst:
Dienst Nucleaire Geneeskunde
Publicatie: 24/10/2016