Opsporen van de schildwachtklier of sentinel klierprocedure

Onlangs werd bij u een kwaadaardig letsel van de huid gevonden. Over de behandeling die voor u het meest geschikt is, werd beslist door een team van artsen. In uw geval werd besloten om het letsel breder te opereren met bijkomend uithalen van 1 (of meerdere) lymfeklieren in de aanpalende lymfeklierregio. Door maar 1 of slechts een beperkt aantal klieren uit deze regio te halen wordt deze zone zoveel als mogelijk gespaard, waardoor er (later) veel minder kans bestaat op het ontwikkelen van een gezwollen arm of been.
Auteur/dienst:
Dienst Nucleaire Geneeskunde
Publicatie: 06/03/2018