Pijn bij volwassenen

Pijn is in de eerste plaats een onaangenaam en storend gevoel. Het kan een belangrijke weerslag hebben op uw functioneren en gemoed. Daarnaast is pijn heel individu-afhankelijk. Dit leidde in 1968 tot de nog steeds frequent gehanteerde definitie: “Pijn is wat de patiënt zegt dat het is, treedt op wanneer de patiënt het zegt en is zo intens als de patiënt zegt”(McCaffery).
Publicatie: 22/10/2018