Pré-training assertiviteit psycho-educatie

Deze therapie kan voorgesteld worden bij patiënten die problemen ervaren i.v.m. assertiviteit. Assertief zijn betekent dat u op een gezonde manier kan opkomen voor uzelf, uw mening en op een gepaste manier kan reageren naar anderen toe. Dit is een vaardigheid die men kan aanleren en oefenen. De therapiesessies bestaan uit een theoretisch deel dat aangevuld wordt met praktische opdrachten. Via deze brochure willen wij u informeren wanneer deze psycho-educatiegroep georganiseerd wordt en wat de te verwachten inhoud is.
Auteur/dienst:
Dienst PAAZ
Publicatie: 31/01/2017
Categorie: