Psycho-educatie Verslavingsproblematiek

Verslavende middelen zijn alomtegenwoordig in onze hedendaagse maatschappij. Als patiënt verloor u de controle over uw gebruik en koos u ervoor een andere weg in te slaan. U wordt als patiënt op onze afdeling ingeschakeld in de psycho-educatie rond verslavingsproblematiek. In deze brochure wordt stilgestaan bij de psycho-educatie sessies en wordt kort de inhoud van deze sessies overlopen.
Auteur/dienst:
Dienst PAAZ
Publicatie: 31/01/2017
Categorie: