Renografie

Via een injectie in een bloedvat van de arm, wordt een licht radioactieve stof toegediend. Deze stof passeert via het bloed langs de nieren; de nieren filteren deze stof uit het bloed, waardoor deze via de urinewegen in de urine en de blaas terechtkomt. Zo kan de doorbloeding van de nieren en de afvoer van urine naar de blaas beoordeeld worden.
Auteur:
Dr. Hilde Van Riet
Auteur/dienst:
Dienst Nucleaire Geneeskunde
Publicatie: 25/10/2016