RX Intraveneuze Urografie of IVP

Het zichtbaar maken van de urinewegen: nieren, urineleiders en urineblaas door toediening van een contraststof via een ader in de arm.
Auteur/dienst:
Dienst Radiologie
Publicatie: 24/10/2016