Septoplastie correctie van het neustussenschot

Het neustussenschot wijkt vaak een beetje af van de middellijn. Dit kan soms zo uitgesproken zijn, dat één of beide neushelften verstopt raken. In dit gevalkunnen we moeilijk door de neus ademen, en kan er lichte voorhoofdspijn ontstaan.
Auteur:
Dr. Walter Sneyers
Auteur/dienst:
Dienst Neus-, keel-en oorziekten
Publicatie: 25/10/2016
Categorie: