23 09

HippO Fit: onco-revalidatie opgestart

In de zomer werd onze onco-revalidatie succesvol opgestart. De eerste patiënten zullen er binnenkort hun twaalfwekenprogramma beëindigen.

Reeds twee groepen patiënten bouwden een hechte band op, door wekelijks twee uurtjes te revalideren onder deskundige begeleiding van onze onco-kinesisten. Hun revalidatietraject richt zich op het belang van fysieke activiteit vóór, tijdens en na het ziekteproces. Dit gaat echter samen met het ventileren van psychische en sociale problemen. Vandaar de nauwe opvolging door onze psycholoog.

Deze revalidatieruimte werd mogelijk gemaakt door de gulle giften van Lions Club Waregem Ascot, Lions Club Waregem, Zonta Waregem, GLK, de Waregemse Motorvrienden, Cyclo4Cancer en de Stichting Tegen Kanker. We willen hen hiervoor uitdrukkelijk bedanken!!