26 05

Installatie MRI-toestel in OLVW

 

Sinds enige tijd is het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem bezig met nieuwbouw- en verbouwingswerken voor de installatie van een MRI-scanner. Op dinsdag 26 mei 2020 wordt de 3,5 ton zware magneet van het toestel ter plaatse gebracht. Dit gebeurt met een telescoopkraan door het dak van het gebouw. De MRI-scanner zal vanaf 1 juli 2020 volledig operationeel zijn.

Met de installatie van deze MRI komt een einde aan een moeilijk en tijdrovend traject, inclusief procedure bij de Raad van State.

Belang van een MRI-scanner in OLVW

Medische beeldvorming is van cruciaal belang voor een correcte diagnose van tal van aandoeningen. Het gebruik van een MRI-toestel is daarbij onmisbaar geworden. De indicaties waarvoor MRI het voorkeursonderzoek is, nemen toe. Dikwijls gaat het daarbij om zeer frequent voorkomende aandoeningen. Experten zijn het er dan ook over eens dat een MRI-toestel tot de basisuitrusting van een acuut ziekenhuis moet behoren.
Aangezien er bij MRI-onderzoeken geen ioniserende stralen vrijkomen is dit onderzoek veelal te verkiezen boven CT-onderzoeken. Om onnodige straling te vermijden, moest OLVW dan ook heel wat patiënten doorsturen naar collega-ziekenhuizen voor een MRI-onderzoek. De wachttijden hiervoor lopen gemakkelijk op tot vier weken of meer. Hierdoor gaat soms belangrijke tijd verloren. Het vervoer naar een ander ziekenhuis zorgt bovendien voor heel wat discomfort bij de patiënten.

Ons ziekenhuis was dan ook al heel lang vragende partij om een eigen MRI-toestel te kunnen installeren. Bij een erkenningsronde in 2015 werden we daarbij schromelijk over het hoofd gezien. We tekenden dan ook protest aan en kregen uiteindelijk gelijk in een procedure bij de Raad van State.
Uiteindelijk kregen we in 2019 bericht van de overheid dat we – in samenwerking met het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze – alsnog een MRI-toestel mochten installeren.

We zijn ervan overtuigd dat dit de patiënt in de omgeving van ons ziekenhuis alleen maar ten goede komt. Die hoeft niet langer ver te rijden voor dergelijk onderzoek, en kan nu ook terecht in de vertrouwde omgeving van ons ziekenhuis.

Technisch

Het MRI-toestel bestaat uit een supergeleidende tunnelmagneet met een zeer sterk magnetisch veld en is uitgerust met zendspoelen voor de excitatie van de atoomkernen en ontvangstspoelen die bij relaxatie acquisitie van de data toelaten, waarmee het beeld van het onderzochte lichaamsdeel kan worden gereconstrueerd door middel van krachtige computers. De frequentie die hiervoor gebruikt wordt ligt in hetzelfde frequentiegebied als gebruikt wordt voor radio-uitzendingen. Om storingen en beeldartefacten afkomstig van RF-straling van buitenaf te voorkomen, moet het MRI-toestel in een hoog-kwalitatieve Kooi van Faraday worden geplaatst: een ruimte die afgeschermd is voor elektromagnetische velden van buitenaf. De supergeleidende magneet is altijd actief waardoor het magnetisch veld steeds aanwezig blijft. Er is bijgevolg een reëel risico op incidenten en schade (materieel of menselijk) door de grote aantrekkingskracht op ferromagnetische stoffen met als gevolg projectielvorming. Er mogen zich dus nooit ferromagnetische voorwerpen bevinden binnen de afgebakende perimeter.

Binnen de bestaande dienst medische beeldvorming was er geen geschikte ruimte om zo’n toestel met technische ruimte, kleedruimte en bedieningsruimte te voorzien. Enkel een nieuwbouw op het binnenplein tussen de dienst medische beeldvorming en de achtervleugel, met aansluiting op de dienst medische beeldvorming kon een oplossing bieden. Sinds het voorjaar van 2019 werd hard samengewerkt met architecten, stabiliteitsingenieurs en studiebureau om dit te realiseren. Samen met alle aannemers en hun medewerkers hebben ze er in deze coronatijden alles aan gedaan om alles op het geplande tijdstip klaar te krijgen.

Er werd gekozen voor het toestel dat momenteel het meest state of the art is.

Momenteel worden vijf verpleegkundigen opgeleid om het toestel te bedienen. Er is ook specifieke opleiding voor de medewerkers van de technische dienst en voor de onderhoudsmedewerkers.