15 02

Kinderafdeling dankt Ambassador Nokere

ambassador nokere overhandigt tablets aan hoofdverpleegkundige van de kinderafdeling

Ambassador Nokere schenkt het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem 17 tablets voor de kinderafdeling.

Een opname van een kind in een ziekenhuis brengt zowel voor de ouders als voor het kind angst met zich mee. Goeie informatieverstrekking kan hierbij geruststellend werken. Bij jonge patiëntjes is dit niet zo evident. Ze worden plots uit hun omgeving weggetrokken en komen terecht in een ziekenhuis, waar ze prikken, ingrepen en/of vervelende onderzoeken moeten ondergaan. Om deze angsten te verminderen willen we in het ziekenhuis steeds meer gebruik maken van goeie informatieverstrekking, onder meer door informatiefolders. Tot op vandaag worden deze folders gedrukt op papier. Met de komst van de tablets zal dit veranderen. Alle folders worden op de tablets gezet, en kinderen en hun ouders kunnen de informatie zo raadplegen. Zo wordt het mogelijk om meer informatie op maat te geven. Verpleegkundigen en artsen kunnen hun mondelinge uitleg ondersteunen door beelden te laten zien.

Tablets zijn dus niet alleen leuk speelgoed voor de kinderen, maar worden zo ook nuttig en leerzaam ingezet.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem bedankt Ambassador Nokere van harte voor hun schenking. Daardoor kan de kinderafdeling het digitale tijdperk verder ingaan. Na de introductie van de nieuwe  algemene website zal er de komende maanden ook werk gemaakt worden van een specifieke deelwebsite voor kinderen.