19 07

Nieuwe Endoscopen Sterilisatie Afdeling

Het Agentschap Zorg en Gezondheid maakte op 19 juli 2017 de resultaten bekend van zijn inspectie-onderzoek naar de manier waarop de Vlaamse ziekenhuizen omspringen met de reiniging, desinfectie en de bewaring van flexibele endoscopen met lumen. De resultaten van deze nulmeting tonen aan dat er ruimte is voor verbetering.

Ook het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem werd onderzocht door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze bevraging gebeurde in 2016. Toen al maakte het ziekenhuis plannen voor een volledig nieuwe sterilisatieafdeling voor endoscopie, en deze werd begin 2017 in gebruik genomen. Tijdens de audit door het team van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) werd de afdeling uitgebreid onder de loep genomen. De auditoren stelden vast dat de afdeling en werkwijze volledig voldoet aan de internationaal aanvaarde normenset.

We stellen deze afdeling dan ook graag even aan u voor.

Sinds half januari 2017 is er in het ziekenhuis een compleet nieuwe Endoscopen Sterilisatie Afdeling (ESA) in gebruik. In deze afdeling worden flexibele endoscopen, die gebruikt worden om bv. het spijsverteringsstelsel, de luchtwegen of de urinewegen in beeld te brengen, geheel volgens de vereiste normen gereinigd en gedesinfecteerd.

Het team medewerkers van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) werd uitgebreid en staat nu ook in voor het reinigen en desinfecteren van de endoscopen op de ESA. Alle betrokken medewerkers (zowel van de CSA, poli interne als Technische dienst) kregen hiervoor de nodige specifieke opleidingen.

De ESA bevindt zich op de eerste verdieping in de nabijheid van de CSA, in de vroegere dagzaal van CD1. Deze ruimte voldeed immers perfect aan de noodzakelijke randvoorwaarden: vlot bereikbaar, CSA in de onmiddellijke nabijheid, technische faciliteiten, …

Zowel de architectuurstudie als de technische studie werd door de Technische dienst zelf uitgevoerd. De nodige gebouwaanpassingen werden uitgevoerd en de noodzakelijke techniciteit zoals elektriciteit, data, medische perslucht en luchtbehandeling werd voorzien. Ondertussen werd na een openbare aanbesteding, conform de wetgeving op de overheidsopdrachten, de scopenreinigings- en desinfectie-installatie inclusief droogkasten en de uitrusting met een osmosewaterbereiding aan de firma Hospithera toegewezen. Tegen eind 2016 kon de installatie opgeleverd worden.

De ESA bestaat uit een architectonisch gescheiden onreine en reine zone. In de onreine zone staat een spoeleiland bestaande uit 2 lange spoelbakken. De spoelbak wordt automatisch gevuld met water en een gedoseerd reinigingsmiddel. Hierin wordt de flexibele endoscoop manueel gereinigd en geborsteld. Vooraleer de endoscoop ondergedompeld wordt, gebeurt eerst een manuele lektest om te zien of er geen lekken zijn in de diverse endoscoopkanalen.

Na de manuele reiniging wordt de endoscoop in een van de drie doorgeefwasmachines gelegd en worden de kanalen aangesloten. Alle kanalen van de endoscoop worden doorgespoeld en gedesinfecteerd, alsook de volledige buitenkant van de scoop wordt gedesinfecteerd. Deze machinale desinfectie duurt een 35-tal minuten. Als het desinfectieprogramma klaar is, gaat in de reine zone de deur van de wasmachine automatisch open.

De gedesinfecteerde flexibele endoscoop wordt in de reine zone uit de wasmachine gehaald. De endoscoop kan ofwel onmiddellijk terug worden gebruikt ofwel wordt de endoscoop in een van de drie droogkasten gelegd.

De kanalen van de endoscoop worden in deze droogkast aangesloten zodat er continu gefilterde lucht kan doorgeblazen worden. De endoscoop kan zo volledig worden gedroogd en veilig worden bewaard.

             

 

Traceerbaarheid van endoscopen en patiënten

Naast deze infrastructuur en de toestellen heeft het ziekenhuis ook geïnvesteerd in het softwarepakket EndoLine (Aexis Medical). Deze software is geïnstalleerd zowel in de onderzoeksruimtes als in de ESA.
Enerzijds kunnen afspraken (onderzoeken) gepland worden en onderzoeken geregistreerd en anderzijds kunnen alle stappen in het reinigings- en desinfectieproces geregistreerd worden. Hierdoor is het mogelijk om de volledige historiek van een endoscoop te reconstrueren of een zicht te hebben op de werkflow binnen deze afdeling.
Via dit systeem is traceerbaar welke flexibele endoscoop bij welke patiënt werd gebruikt door welke dokter, alsook alle stappen van reiniging, desinfectie, droging en bewaring zijn traceerbaar. Dit is van belang in geval van infectieprobleem om de bron van contaminatie te kunnen achterhalen.

We kunnen stellen dat we met deze nieuwe ESA beschikken over een state of the art voor het reinigen en desinfecteren van flexibele endoscopen.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem koos met deze nieuwe afdeling opnieuw resoluut voor patiëntveiligheid.