15 01

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem beschikt als één van de eerste Vlaamse ziekenhuizen over goedgekeurd ziekenhuisnoodplan

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is één van de eerste Vlaamse ziekenhuizen dat beschikt over een goedgekeurd ziekenhuisnoodplan.

Ieder ziekenhuis moet beschikken over een ziekenhuisnoodplan (ZNP) om het hoofd te bieden aan grote ongevallen binnen (bv. stroompanne, chemisch ongeval, ziekenhuisbacterie…) en buiten het ziekenhuis (bv. kettingbotsing, overstroming, aanslag…).   
In een ziekenhuisnoodplan staan de procedures omschreven om een plotse toestroom aan patiënten efficiënt op te vangen zonder dat de zorg voor al opgenomen patiënten in het gedrang komt. De opvangcapaciteit van het ziekenhuis moet snel kunnen opgedreven worden.

Vorig jaar besliste de overheid dat de bestaande plannen geactualiseerd moesten worden. Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem maakte hier meteen werk van. Er gebeurde een update van alle procedures, maar ook in de praktijk werd er getest. Zo was er in het najaar een grootschalige noodoefening op de bedrijfssite van TVH, samen met politiezone Mira, Hulpverleningszone Fluvia, het Rode Kruis West-Vlaanderen en het Vlaamse Kruis Waregem. Het ziekenhuis organiseerde deze noodoefening om de interne werking bij een externe noodsituatie te testen.

Na positief advies van de federale gezondheidsinspectie keurde burgemeester Kurt Vanryckeghem op 14 januari het ziekenhuisnoodplan goed. Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is daarmee één van de eerste Vlaamse ziekenhuizen dat beschikt over een goedgekeurd ziekenhuisnoodplan.