30 03

OLVW zet in op informatieveiligheid en ontvangt ISO27001-certificaat

directie ontvangt ISO27001-certificaat informatieveiligheid

Informatieveiligheid is een hot item. In mei wordt de GDPR van kracht, en in de media wordt steeds meer aandacht besteed aan informatieveiligheid. Ook zorgvoorzieningen leveren inspanningen om aan deze nieuwe Europese regelgeving te voldoen. Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem zet een grote stap in de goede richting en ontvangt daarvoor het internationale ISO27001-certificaat.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis is zich ervan bewust dat er heel veel privacygevoelige informatie aanwezig is in de voorziening. Er wordt extra aandacht besteed aan de beveiliging van die informatie, onder meer door de installatie van een managementsysteem waardoor informatieveiligheid op een gestructureerde manier – via een PDCA-verbetercyclus - telkens opnieuw verbeterd wordt.

De internationale ISO27001-certifiëring is een belangrijke stap in de goede richting.

In februari bezocht een team van auditoren het ziekenhuis. Ze onderzochten “het borgen van de confidentialiteit, beschikbaarheid en integriteit van de gegevens van patiënten, nodig voor het diagnosticeren, behandelen en verzorgen, alsook de persoonlijke gegevens van medewerkers en bezoekers.”

De auditoren stelden vast dat informatieveiligheid geen loos woord is in ons ziekenhuis. Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem ontvangt dan ook als één van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen het internationale ISO27001-certificaat.

Zorgen voor de patiënt is ook zorgen voor zijn privacy. Daarvan zijn we overtuigd, en deze uitdaging willen we blijven aangaan in de toekomst.