12 03

Preventieve maatregelen beheersing corona-virus: principieel verbod op bezoek

 

Vanaf vrijdag 13 maart 2020 geldt een principieel bezoekverbod voor iedereen, ongeacht de leeftijd. In strikt noodzakelijke en uitzonderlijke gevallen kan de algemene of medische directeur beslissen om toch toelating te verstrekken om het ziekenhuis te betreden.

Het bezoek aan gehospitaliseerde patiënten is enkel op welbepaalde afdelingen toegelaten en dient beperkt te blijven tot maximum 1 persoon per dag. Op de kraamafdeling is dat de partner van de moeder, op de kinderafdeling één van de ouders, voor palliatieve patiënten wordt dit in overleg met de behandelende arts besproken. Ook in deze uitzonderingsgevallen is bezoek door personen met symptomen van respiratoire infectie (hoest, ademhalingsmoeilijkheden of koorts) verboden.

Ambulante (niet-gehospitaliseerde) patiënten die het ziekenhuis bezoeken voor een raadpleging, een medisch onderzoek of een ingreep, mogen enkel vergezeld zijn door maximum 1 begeleider indien het bezoek medisch noodzakelijk is en de patiënt hiertoe assistentie nodig heeft.

Raadplegingen, opnames en behandelingen gaan gewoon door. Heb je een raadpleging gepland en ben je ziek? Bel dan naar de afdeling waar je de afspraak maakte. Je kan daar met een medewerker bespreken of de afspraak al dan niet moet worden uitgesteld.

Dank aan iedereen om deze maatregelen na te leven!