13 10

Woonzorgcentrum op de Karmel Waregem wordt realiteit

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem en de vzw Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede tekenden op 13 oktober 2015 een intentieverklaring tot samenwerking. Doel van de samenwerking is de oprichting van een woonzorgcentrum van 90 bedden op De Karmel te Waregem. In 2016 wil men starten met de bouw om 25 RVT-bedden over te brengen van het ziekenhuis naar deze nieuwe site. Indien Vipa-subsidies worden verkregen zal het woonzorgcentrum in een 2de fase worden uitgebreid met 56 ROB-bedden en 9 eenheden centrum voor kortverblijf.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem kocht het Karmeldomein in 2008. Bedoeling was er een nieuw woonzorgcentrum voor zwaar hulpbehoevende bejaarden te realiseren. In de volgende jaren heeft het ziekenhuis de keuze gemaakt om zich te concentreren op de ziekenhuisactiviteit (acute zorg), en dus moest het ziekenhuis op zoek naar een partner voor de exploitatie van de ouderenzorg. Die partner heeft het ziekenhuis nu gevonden in de vzw Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede.

De vzw Curando heeft al heel wat ervaring in de ouderenzorg, met 8 woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorging, lokale dienstencentra, assistentiewoningen en thuisverpleging. De vzw telt ruim 850 medewerkers, aangevuld met een 450 vrijwilligers.

De missie, visie en strategie van vzw Curando zijn zeer gelijklopend met die van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis. Het ziekenhuis voelt Curando aan als de meest “natuurlijke” partner om dit project te realiseren.

Het is de strategische doelstelling van Curando om haar zorgformules op geïntegreerde wijze aan te bieden in woonzorgzones, op heden uitgebouwd rond de woonzorgcentra te Brugge, Beernem, Ruiselede, Dentergem en Zwevegem-Heestert. Vzw Curando kan door deze samenwerking haar woonzorgzones rond Dentergem en Zwevegem verbinden. Bovendien kan het zorgaanbod in deze zone verder uitgebouwd worden via ondermeer thuisverpleging. Curando wil top zijn in zorg, door in de eerste plaats op geïntegreerde wijze mensen te helpen om langer thuis te blijven.

Op korte termijn zullen de 25 RVT-bedden van het ziekenhuis verhuizen naar de Karmel. Deze komen in een nieuw te bouwen woonzorgcentrum, waar ook enkele plaatsen herstelverblijf gecreëerd zullen worden.

Als de VIPA-subsidies toegekend worden, kan in een volgende fase een groter woonzorgcentrum worden gerealiseerd. Het is voor de Waregemse regio van groot belang dat deze realisatie niet lang op zich laat wachten. Op vandaag zijn enkele honderden toegekende bedden immers niet ingevuld, wat betekent dat vraag en aanbod absoluut niet op elkaar kunnen worden afgestemd.

Naast de realisatie van het woonzorgcentrum zullen beide vzw’s ook intens samenwerken om de verschillende woonzorg- en dienstverleningsformules op elkaar af te stemmen. Ze willen een zorgcontinuüm organiseren –eventueel samen met andere zorgpartners-, met thuiszorg (fysiek en psychisch), acute geneeskunde, herstelzorg en bejaardenzorg.