25 05

World Bedwetting Day: Tijd voor Actie

De Internationale Dag van het Bedplassen wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van mei. Op deze dag wil men het grote publiek en professionele zorgverleners ervan bewust maken dat bedplassen een veelvoorkomend medisch probleem is dat kan en moet worden behandeld.

Thema van dit jaar is Tijd voor actie. Bedplassen is een veelvoorkomende medische aandoening die ernstige gevolgen kan hebben voor het gevoel van eigenwaarde, het emotioneel welzijn en het dagelijks functioneren van kinderen, waarbij ook de schoolprestaties en het sociale leven kunnen beïnvloed worden. Bedplassen is niemands schuld en het probleem zou zonder schuld- of schaamtegevoelens binnen het gezin of met de huisarts besproken moeten kunnen worden. De gevolgen worden soms onderschat en gebagatelliseerd, waardoor vaak geen hulp wordt gevraagd en dus ook niet wordt aangeboden. Met deze Internationale Dag van het Bedplassen wil men gezinnen aanmoedigen om dit met hun arts te bespreken, zodat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Ben je op zoek naar hulp hierbij? Onze urologen kunnen je helpen: https://www.ziekenhuiswaregem.be/afdeling/urologie