Bezoekuren

phone

Hier vind je alle informatie over de bezoektijden van de verschillende afdelingen.

 

Bezoek vanaf 08/06/2020

Vanaf maandag 8 juni 2020 is er terug bezoek mogelijk in ons ziekenhuis, dit onder strikte voorwaarden. 

We proberen het bezoek echter zoveel mogelijk te beperken, om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Vanaf maandag 8/06 geldt volgende bezoekregeling:

 • Er kan maximaal 1 persoon (>18 jaar) op bezoek komen per dag, bij voorkeur gaat dit steeds om dezelfde persoon.
 • Er wordt geen bezoek toegelaten bij COVID19 patiënten
 • Er zijn vaste bezoekuren per dienst:

Kamernummer

Afdeling

bezoekuren

51 – 68

G1

14.00 – 15.00

201 – 219

D1

14.00 – 15.00

130 – 167

C1 – CD1

15.00 – 16.00

31 – 45

SP

16.15 – 17.15

170 – 184

Pediatrie

17.00 – 18.00

71 – 88

PAAZ

18.30 – 19.30

Intensieve Zorgen

Intensieve Zorgen

Op afspraak

 • Er geldt een specifieke regeling voor volgende diensten:
  • Materniteit: partner en inwonende kinderen zijn onbeperkt toegelaten, geen ander bezoek.
  • Dagziekenhuis: 1 begeleider bij opname en bij ontslag toegelaten, niet gedurende het volledige dagverblijf.
  • Spoed: 1 begeleider per patiënt toegelaten gedurende het volledige spoedverblijf.
 • Als de patiënt naar huis mag, wordt er vanaf heden 1 begeleider toegelaten die samen met de patiënt uitleg ontvangt omtrent de ontslagregeling (met uitzondering van COVID19 patiënten).

 

Hou je hierbij altijd aan de volgende voorwaarden:

 • Het bezoek wordt beperkt tot maximum een half uur per dag.
 • Breng je eigen mond-neusmasker mee. Draag het masker altijd en overal in ons ziekenhuis, ook bij de patiënt op de kamer. Ook de patiënt moet een mondneusmasker dragen bij bezoek. Indien je geen masker hebt, kan je een chirurgisch masker aankopen aan het onthaal (1 euro, contactloos te betalen).
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen van het ziekenhuis en bij het binnenkomen en verlaten van de kamer.
 • Hou steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter) en vermijd fysiek contact met de patiënt.
 • Blijf steeds op de kamer tijdens je bezoek.
 • Verlaat het ziekenhuis bij voorkeur onmiddellijk na je bezoek. De cafetaria is wel opnieuw beperkt toegankelijk voor bezoekers.
 • Vers linnen kan je meebrengen, vuil linnen van de patiënt kan je onmiddellijk meenemen naar huis.
 • Kom zeker niet op bezoek als je op één van de volgende vragen JA antwoordt:
  • Was jij of iemand in je huishouden (alle mensen waarmee je onder hetzelfde dak woont) COVID-19 positief in de afgelopen maand?
  • Heb of had je recent respiratoire klachten (hoest, ademhalingsmoeilijkheden, keelpijn, smaak- en/of reukverlies)?
  • Heb je koorts gehad of koud/warm gevoel?
  • Heb je spierpijn/hoofdpijn/diarree?
  • Ben je toenemend vermoeid?

Deze regeling vervangt alle voorgaande regels. Dit is geldig vanaf 08/06/2020 en kan aangepast worden. 

 

 

Vanaf 29/7 heeft de overheid een extra verplichting opgelegd: je mag 4 weken enkel nauw contact hebben met 5 mensen bovenop je gezin. Het ziekenhuis verwacht dat bezoekers behoren tot het gezin of de extra bubbel van de patiënt. Dank om deze regel te respecteren.

Begeleiding bij consultaties vanaf 08/06/2020

Vanaf 8 juni 2020 wordt er maximum 1 begeleider op de consultaties toegelaten (partner, ouder, kind...), onder strikte voorwaarden.

Hou je hierbij altijd aan de volgende voorwaarden:

 • Breng je eigen mond-neusmasker mee. Draag het masker altijd en overal in ons ziekenhuis, ook bij de patiënt op de kamer. Ook de patiënt moet een mondneusmasker dragen bij bezoek. Indien je geen masker hebt, kan je een chirurgisch masker aankopen aan het onthaal (1 euro, contactloos te betalen).
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen van het ziekenhuis.
 • Hou steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter) met andere wachtenden. Als het te druk is in de wachtzaal, wacht je begeleider best even buiten of in de wagen tot het moment van de consultatie.
 • Kom stipt naar de consultatie, kom maximum 10 minuten op voorhand.
 • Kom zeker niet mee als begeleider als je op één van de volgende vragen JA antwoordt:
  • Was jij of iemand in je huishouden (alle mensen waarmee je onder hetzelfde dak woont) COVID-19 positief in de afgelopen maand?
  • Heb of had je recent respiratoire klachten (hoest, ademhalingsmoeilijkheden, keelpijn, smaak- en/of reukverlies)?
  • Heb je koorts gehad of koud/warm gevoel?
  • Heb je spierpijn/hoofdpijn/diarree?
  • Ben je toenemend vermoeid?

Heb je nog vragen hieromtrent? Neem dan contact op met het betreffende secretariaat.

 

Vanaf 29/7 heeft de overheid een extra verplichting opgelegd: je mag 4 weken enkel nauw contact hebben met 5 mensen bovenop je gezin. Het ziekenhuis verwacht dat begeleiders behoren tot het gezin of de extra bubbel van de patiënt. Dank om deze regel te respecteren.

Linnenregeling vanaf 08/06/2020

Vanaf maandag 08/06 verandert de regeling voor het halen en brengen van linnengoed. Tijdens het bezoekmoment kan je het vers linnen meebrengen en vuil linnen van de patiënt onmiddellijk meenemen naar huis.

Halen en brengen van linnengoed voor COVID-19 patiënten kan vanaf dan via het onthaal, op volgende tijdstippen:

 • dinsdag: 17.00 - 18.30
 • vrijdag: 13.30 - 15.00

Er zullen onthaalmedewerkers aanwezig zijn om je verder te helpen.

Graag aandacht voor het volgende:

 • Kledij wordt in een afgesloten zak gestopt met daarop duidelijk de naam en het kamernummer van de opgenomen patiënt.
 • Patiënten die via de huisarts of het triagecentrum worden doorverwezen naar ons ziekenhuis, vragen we om dan al een koffer met persoonlijke spullen mee te brengen, voor moest een opname noodzakelijk zijn.

Wasinstructies vind je hier. Dit zijn richtlijnen voor het wassen van textiel dat mogelijk besmet is met het coronavirus.