Info over je verblijf

phone

Hier vind je meer informatie over een opname in het ziekenhuis. Misschien moet je in het ziekenhuis zijn voor een opname in het dagziekenhuis. Een andere mogelijkheid is een opname met één of meerdere overnachtingen. Soms word je opgenomen in het ziekenhuis via de dienst spoedgevallen.

Een opname in het chirurgisch dagziekenhuis

In het chirurgisch dagziekenhuis word je opgenomen voor neus-keel-ooroperaties, orthopedische, urologische, gynaecologische, plastische en stomatologische ingrepen. Er wordt ook pijnbehandeling toegepast.

Toon meer

De opname

Je meldt je eerst aan bij de dienst Inschrijvingen, op het gelijkvloers, naast de infobalie.

Het dagziekenhuis bevindt zich op de eerste verdieping in het voorblok. Je wordt hiernaartoe begeleid door iemand van het vrijwilligersteam.

Wat breng je mee?

 • Je identiteitskaart
 • Je bloedgroepkaart
 • Indien gevraagd door de chirurg:
  • de resultaten van je bloedonderzoek
  • RX-opnamen
  • EKG
 • De ingevulde pre-operatieve vragenlijst
 • Een lijst van je huidige thuismedicatie, en de medicatie zelf
 • Aangepaste kledij voor bij je ontslag (bv. bij een ingreep aan de knie: een loszittende jogging-broek)

Verblijf in het dagziekenhuis

Vóór de ingreep

Voor je operatie moet je nuchter zijn. Dit betekent dat je minstens 6 uur voor de ingreep niets mag eten of drinken.
Een verpleegkundige zal je voorbereiden op de ingreep. Zij/hij maakt samen met jou een verpleegdossier op, overloopt je medische documenten (labo-resultaten, RX-opnamen, EKG...), en plant eventueel aanvullende onderzoeken.
Het lichaamsdeel dat geopereerd wordt, zal eventueel geschoren worden. Je moet ook je uurwerk, kunstnagels, bril, lenzen en kunstgebit verwijderen. Nagellak is niet toegestaan. Waardevolle dingen laat je best thuis.

Voor de ingreep zal je op voorschrift van je anesthesist een kalmerend medicijn toegediend worden. Dit kan via een inspuiting gebeuren, of via een smelttablet.
Je moet een operatiehemd aantrekken. Verpleegkundigen brengen je in je bed naar de voorbereidingsruimte van het operatiekwartier.

Anesthesie

"Anesthesie" is het gevoelloos maken voor de pijn die kan optreden als gevolg van een chirurgische ingreep. We onderscheiden twee vormen.

Algemene anesthesie:
Hierbij word je kunstmatig in slaap gebracht. Via een infuus zal medicatie toegediend worden die je in slaap zal brengen. De ingespoten medicatie kan soms een branderig gevoel geven op de plaats van het infuus.

Je krijgt een masker of er wordt en tube geplaatst in de luchtpijp, waarlangs anesthesiegassen toegediend wordt. Na het ontwaken kan zo'n tube voor wat keelpijn of heesheid zorgen. Dit is echter slechts van korte duur.

Loco-regionale anesthesie:
Hiermee verwijzen we naar het plaatselijk gevoelloos maken van bepaalde zone(s) van je lichaam.

De ingreep

In de voorbereidingsruimte plaatsen we een infuus. Vóór je verdoofd wordt, zal de anesthesist je uitleggen welk soort verdoving bij jou toegepast wordt. Aarzel niet om vragen te stellen. De anesthesist is verantwoordelijk voor het toezicht tijdens de ingreep, maar ook tijdens de volgende 24 uur. De verdoving kan ook dan immers nog effecten hebben. Het is dan ook belangrijk dat je niet zelfstandig naar huis gaat bij je ontslag, maar dat je zorgt voor begeleiding, ook gedurende de volgende nacht.

Na de ingreep

Na de ingreep word je naar de ontwaakruimte gebracht. Als je helemaal wakker bent, de pijn onder controle is en er zich geen problemen voordoen, word je terug naar je kamer in het dagziekenhuis gebracht. Hier observeren de verpleegkundigen verder je bloeddruk, pols, pijn, verband, wonde...
Op voorschrift van de anesthesist mogen de verpleegkundigen je vanaf een bepaald tijdstip iets te drinken geven. Afhankelijk van de soort anesthesie kan je ook een lichte maaltijd krijgen.

Ontslag

Je mag het ziekenhuis verlaten van zodra je behandelend arts je hiervoor toestemming geeft. In uitzonderlijke gevallen zal er toch 1 overnachting nodig zijn. Je zal de nodige verwijsbrieven meekrijgen voor je huisarts, thuisverpleegkundige, ... Als je naar het ziekenhuis terug moet komen voor een controle, zal een verpleegkundige deze afspraak voor je regelen. Je dient wel zelf contact op te nemen met een eventuele thuisverpleegkundige of kinesist.

De dag na de ingreep zal je door een verpleegkundige van het dagziekenhuis opgebeld worden, om te vragen of er zich complicaties hebben voorgedaan.
 

Een opname in het intern-oncologisch dagziekenhuis

In het intern-oncologisch dagziekenhuis komen patiënten voor bloedtransfusies, gastro-enterologische onderzoeken, infusen met botversterkende medicatie, en vooral voor chemotherapie bij kankerpatiënten. 

Toon meer

Inschrijving

We hebben voor iedere opname je gegevens nodig. Daarom moet je je bij elke opname opnieuw laten inschrijven op de dienst Inschrijvingen. Dit bureau vind je op het gelijkvloers, naast de infobalie. Breng altijd je identiteitskaart mee.

Het dagziekenhuis bevindt zich op de eerste verdieping in het voorblok. Je wordt altijd begeleid door iemand van het vrijwilligersteam.

Ontvangst in het dagziekenhuis

Je wordt ontvangen door een verpleegkundige. Die zal je gewicht controleren. Daarna krijg je een plaats toegewezen. Onze kamers zijn allemaal individueel. In elke kamer is tv en radio beschikbaar. Als je dat wil, kan je ook gebruik maken van de draadloze internetverbinding.

Tijdens je eerste opname zal een verpleegkundige je voorkeur navragen en noteren. We proberen steeds tegemoet te komen aan je verwachtingen. Om organisatorische redenen is dit echter niet altijd mogelijk, zodat we soms moeten afwijken van je wens. We vragen je begrip hiervoor.

Wat breng je altijd mee bij een opname?

 • Je huidige thuismedicatie
 • Je bloedgroepkaart
 • Twee telefoonnummers van contactpersonen

Een pyjama of toiletgerei heb je niet nodig!

Het verloop van de therapie

 • De verpleegkundige doet een bloedafname en plaatst een wachtinfuus. Dit infuus bevat meestal geen medicatie en is enkel bedoeld om te vermijden dat de infuusleiding verstopt.
 • Je bloedstalen worden vervolgens naar het labo gebracht en geanalyseerd.
 • In je persoonlijke dossier worden al je gegevens genoteerd.
 • Je bloedresultaten, gewicht en je algemene toestand worden door je arts bekeken. Die beslist op basis van deze gegevens of de chemotherapie toegediend mag worden.
 • De medicatie wordt dan in de apotheek voorbereid.
 • De verpleegkundige start met het toedienen van premedicatie. Deze medicatie helpt om misselijkheid of allergische reacties te voorkomen.
 • De eigenlijk chemotherapie wordt pas daarna toegediend. De tijd die hiervoor nodig is, is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid medicatie. Ondertussen kan je tv kijken, een boek lezen, surfen op het internet...
 • We bieden je in de loop van de voormiddag regelmatig een drankje aan: koffie, thee, water, cola, sinaasappelsap... Rond 11.45u word je een maaltijd aangeboden. In de loop van de voormiddag komt een verpleegkundige je vragen wat je wenst.
 • Aan het einde van de therapie wordt het infuus afgeschakeld en kan je naar huis. Je krijgt dan het volgende mee:
  • Een nieuwe afspraak voor de volgende therapie
  • Medicatie die je thuis moet innemen. Deze medicatie helpt om de mogelijke nevenwerkingen van de chemotherapie te verminderen of zelfs helemaal uit te sluiten. Het is dan ook ten zeerste aangeraden om deze medicatie correct in te nemen.
  • Een distress-barometer: dit is een formulier dat je ontvangt bij je eerste opname. Je kan hierop je grootste noden en wensen invullen, zodat we heel persoonlijke en gerichte hulp kunnen bieden.

Een opname met overnachting(en)

Bij elke opname hoort een administratieve vooropname.

Nadat je met je arts je opname hebt besproken, ga je met het opnamevoorstel naar de dienst Inschrijvingen. Die bevindt zich op het gelijkvloers, naast de infobalie. Je kan er terecht van 07.00u tot 21.00u. Hier spreek je de juiste datum en het uur van opname af. Je bespreekt er ook welke kamer je wenst: een éénpersoonskamer, een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke/vierpersoonskamer.

De verschillende kamertypes duiden op het verschil in comfort, niet op enig verschil in verzorging. We proberen je kamerkeuze zo goed mogelijk te respecteren. Je kamerkeuze kan gevolgen hebben voor je ziekenhuisfactuur. Meer informatie daarover vind je hier.

Toon meer

Wat breng je mee?

 • je identiteitskaart of internationaal paspoort (als je niet de Belgische nationaliteit hebt)
 • je telefoonnummer (en eventueel van familie of vrienden)
 • eventueel de betalingsverbintenis van het OCMW
 • naam en adres van je huisarts

Bij een arbeidsongeval breng je ook mee:

 • naam en adres van je werkgever
 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij van je werkgever
 • polisnummer
 • datum van het ongeval

Medische en verpleegkundige behandeling

Tijdens je verblijf word je behandeld en begeleid door de artsen-specialisten van het ziekenhuis. Dit gebeurt in onderling overleg, en je huisarts wordt op de hoogte gehouden. Je behandelende arts zal je regelmatig een bezoek brengen. Als je vragen hebt over de behandeling, aarzel dan niet om verdere uitleg te vragen. Informeer ook naar de eventuele gevolgen en ongemakken van de behandeling en de nazorg.

Op elke afdeling werkt een team verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici. Ze staan in voor de uitvoering van de behandelingen en ze werken mee aan je herstel. Als je je zorgen maakt, als er iets gebeurt dat je niet begrijpt of waar je het niet mee eens bent, kan je dat met hen bespreken. Het kan voor je behandeling ook nodig zijn om beroep te doen op paramedische begeleiding zoals fysiotherapie, dieetbegeleiding, logopedie, ergotherapie...