achtergrondafbeelding Diabescentrum

Diabescentrum

056/62.35.22

Op deze dienst kan u terecht voor diagnose en opvolging van diabetes en verwante metabole stoornissen zoals obesitas en dyslipidemie.

De lokalen van de medewerkers bevinden zich aan het begin van de centrale middengang, op het gelijkvloers.

Medewerkers op deze afdeling

Mevr. Trees Callens
diabetesverpleegkundige

Mevr. Charlot De Praeter
diabetesverpleegkundige

Mevr. Griet De Vrient
diabetesverpleegkundige

Mevr. Joke Declerck
diabetesverpleegkundige

Mevr. Pascale Kok
diabetesverpleegkundige

Mevr. Ann Vermeersch
diabetesverpleegkundige

Je kan bij dr. Mekeirele terecht op afspraak, van maandag tot vrijdag, via het nummer 056/62.35.16. Je kan bij de diabetesverpleegkundigen terecht op afspraak, van maandag tot vrijdagmiddag, via het nummer 056/62.35.22. Je kan bij de diëtisten terecht op afspraak, van maandag tot vrijdag, via het nummer 056/62.38.05.

Diabetes

Diabetes is een chronische, niet geneesbare aandoening. Bij diabetes produceert het lichaam onvoldoende insuline of is het lichaam ongevoelig voor het effect van insuline. Hierdoor kan suiker vanuit de voeding onvoldoende opgenomen worden in de verschillende cellen om daar als energiebron te dienen. Daardoor ontstaat een verhoging van het bloedsuikergehalte (hyperglycemie). Samen met een hyperglycemie zien we vaak stoornissen in de bloedvetten (cholesterol) en de bloeddruk. Het is een van de meest frequent voorkomende chronische ziekten van onze samenleving. Het gaat gepaard met een verhoogd overlijdensrisico door hart- en vaatlijden en met een verhoogd risico op blindheid en nieraantasting.

 

Verschillende vormen van diabetes

 • Type 1 diabetes
  Hierbij wordt onvoldoende insuline aangemaakt door een vernietiging van de insulineproducerende cellen (betacellen) van de alvleesklier of pancreas. Deze vorm ontstaat meestal op jongere leeftijd (vóór 40 jaar). In totaal lijden ongeveer 10% van alle mensen met diabetes aan deze vorm. Type 1 diabetes ontwikkelt zich meestal over een korte periode. Bloedsuikerwaarden gaan relatief snel oplopen en men ontwikkelt snel klachten. Symptomen zijn veel dorst, overmatig urineren, vermageren en vermoeidheid.
   
 • Type 2 diabetes
  Bij type 2 diabetes is de insulineproductie initieel nog wel aanwezig, maar de werking van insuline ter hoogte van de cellen is onvoldoende. In hoofdzaak treft het volwassenen, ouder dan 40 jaar. Erfelijkheid speel hier ook een grote factor. De laatste jaren zien we een spectaculaire stijging van het aantal mensen met type 2 diabetes, ook op jongere leeftijd. Voornaamste oorzaak zijn ongezonde levensstijl, toenemend overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging. 90 % van de totale groep mensen met diabetes lijden aan type 2 diabetes. De ontwikkeling van type 2 diabetes verloopt meestal langzaam. Daardoor kunnen gedurende meerdere jaren reeds licht verhoogde bloedsuikerwaarden aanwezig zijn en schade aanrichten, zonder dat men er zich van bewust is.
   
 • Zwangerschapsdiabetes
  Dit is een specifieke vorm van diabetes die enkel voorkomt tijdens de zwangerschap onder invloed van hormonale veranderingen. Sommige factoren zoals overgewicht, leeftijd en erfelijkheid (familiale type 2 diabetes) spelen hierin een rol. Meestal volstaat een aangepaste voeding en voldoende beweging om de bloedsuiker onder controle te krijgen. Deze vorm verdwijnt na de zwangerschap spontaan. Vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes lopen wel een zeer grote kans om later in het leven type 2 diabetes te ontwikkelen. 
   
 • Secundaire diabetes
  Diabetes tgv ziektes van de pancreas (bvb ontsteking) of inname van bepaalde medicatie (bvb cortisone, chemotherapie).

Diabetesteam

Het O.L.V.van Lourdes Ziekenhuis Waregem is erkend als diabetesconventiecentrum met mogelijkheid tot insulinepomptherapie. Ons diabetesteam bestaat uit een arts-diabetoloog, 3 diabetesverpleegkundigen, 3 diëtisten en een psychologe.

 • Dr. Katia Mekeirele: arts-diabetoloog
  De dokter beoogt niet alleen de diagnostiek en bepaling van het type van diabetes, maar stelt een persoonlijk behandelingsplan op of evalueert de reeds ingestelde behandeling van de huisarts. Bovendien wordt er extra aandacht besteed aan preventie en eventuele behandeling van cardiovasculaire complicaties. Tijdens regelmatige opvolgconsultaties wordt niet alleen de behandeling van diabetes geëvalueerd en bijgestuurd maar worden ook alle andere risicofactoren zoals gewicht en buikomtrek, cholesterol en rookgedrag verder opgevolgd.  De huisarts wordt telkens aansluitend op de hoogte gebracht van de bevindingen en wijzigingen in de therapie en deze zal van dichtbij het behandelingsplan verder kunnen opvolgen en bijsturen.
   
 • De diabetesverpleegkundigen
  Na het instellen van de behandeling geven de diabetesverpleegkundigen de patiënten persoonlijke uitleg over de ziekte en behandeling met aansluitend de technische uitleg omtrent opmeten van de bloedsuikerspiegel en  inspuiten van de medicatie. Nadien blijven de verpleegkundigen de patiënt verder begeleiden en motiveren om de ideale bloedsuiker te handhaven en zijn diabetes in te passen in zijn dagelijks leven. Ook oor en aandacht hebben voor de psychologische aspecten van deze chronische ziekte (angst voor de toekomst, consequenties in het dagelijks functioneren, verantwoordelijkheid in zelfcontrole en regulatie…) is van essentieel belang om de patiënt en zijn naaste omgeving te kunnen begeleiden bij het omgaan met deze complexe chronische ziekte. Patiënten behandeld met een subcutane insulinepomp worden ook intensief begeleid. 
  De diabetesverpleegkundigen verstrekken ook glucosezelfcontrolemateriaal aan de geconventioneerde patiënt.
   
 • De diëtisten
  Voeding is een belangrijke behandelingspeiler in de behandeling van diabetes. De diëtisten stellen een persoonlijk voedingsschema berekend op de individuele energiebehoefte, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en geslacht, leefgewoontes en uiteraard de behandeling. Het is van essentieel belang om het dieet te kunnen volhouden. Ruime productinformatie biedt een brede waaier aan gezonde voedingsproducten waardoor men zich niet al te beperkt voelt. Ook voor onze type 1 patiënten is het noodzakelijk dat zij hun koolhydraten goed kunnen berekenen om hun insulinedosis te kunnen aanpassen naargelang inname hiervan. Opvolging en regelmatige contacten met de diëtiste zijn noodzakelijk voor deze kennisopbouw en om hen te blijven motiveren, praktische tips te geven en het dieet aan te passen waar nodig.
   
 • De psychologe
  Bij ernstige emotionele verwerking van de ziekte en eetstoornissen kan men op vrijwillige basis doorverwezen worden naar  de psychologe.

 

De sleutelwoorden tot succesvolle behandeling:

Door de patiënt vakkundig op te leiden wordt zijn zelfredzaamheid en onafhankelijkheid vergroot. De persoonlijke betrokkenheid met de patiënt, educatie, een doelgerichte behandeling op maakt, maar ook het teamwerk en zelfcontrole door de patiënt, verminderen de kans op korte en langetermijncomplicaties ten gevolge van diabetes.

Tegemoetkoming

Er bestaan 2 soorten revalidatieovereenkomsten met het RIZIV, waardoor men beroep kan doen op een financiële tegemoetkoming  voor het zelfcontrolemateriaal en begeleiding door een diabetesteam:

 • Diabetesconventierevalidatieovereenkomst
  De diabetesconventie is er voor type 1- en type 2-diabetici die minstens twee keer per dag insuline spuiten en voor type 1-diabetespatiënten met een insulinepomp mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden, oa een jaarlijks verplicht bezoek aan de diabetoloog. Ze kunnen rekenen op de nodige begeleiding en educatie door diabetesverpleegkundige en diëtiste, zodat ze in staat zijn hun ziekte in grote mate zelf onder controle te houden, onder meer via dagelijkse glucosemetingen.. Deze overeenkomst voorziet ook de volledige tegemoetkoming voor de insuline en insulinepomptherapie. Het zelfcontrolemateriaal  (glucometer, teststrips en lancetten) wordt gratis afgehaald in  het diabetescentrum van ziekenhuis.
   
 • Zorgtraject diabetes
  Type 2-diabeten behandeld met maximale orale therapie tot maximaal 2 injecties kunnen toetreden tot het zorgtraject. De huisarts start dit traject in samenspraak met de patiënt en verwijst deze door naar de endocrinoloog die mede het contract ondertekent. Een diabetesverpleegkundige in de eerste lijn wordt ingeschakeld voor educatie omtrent diabetes. De patiënt kan om de 6 maanden  gratis zelfcontrolemateriaal  in de apotheek of thuiszorgwinkel afhalen mits een voorschrift van de huisarts. De huisarts coördineert verder alle zorgen en evalueert op herhaalde tijdstippen de behandeling. De endocrinoloog-diabetoloog dient jaarlijks verplicht geraadpleegd te worden. In bepaalde gevallen kan de huisarts ervoor kiezen om ook educatie in het ziekenhuis te vragen, inclusief voedingsadvies. Voor meer info: www.zorgtraject.be

Brochures

Overgewicht is een veel voorkomende aandoening met mogelijkernstige gevolgen voor uw gezondheid. Deze folder geeft u informatie over operaties ter behandeling van overgewicht.
Dienst Heelkunde 1
Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een vancomycine resistente enterococcus (VRE) wordt genoemd. De informatie in deze brochure kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen. Hebt u na het lezen nog vragen?
Dienst Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie
Op onze dienst kan u terecht voor diagnose en opvolging van diabetes en aanverwante metabole stoornissen. Het diabetesteam is uw aanspreekpunt in verband met al uw vragen omtrent diabetes.
Diabetescentrum Waregem