achtergrondafbeelding Diëtisten

Diëtisten

056/62.33.85

De diëtist staat in voor een aangepaste voeding bij gehospitaliseerde en niet-gehospitaliseerde patiënten. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt dieetuitleg gegeven aan de patiënt met eventueel een dieetbrief.

De huidige voedingsgewoonten, het voedingsgedrag en activiteitenpatroon worden geanalyseerd en een individueel voedings- of dieetplan wordt opgesteld. De bedoeling is dat er aangewezen wordt om een veranderde voedings- en levensstijl te blijven aanhouden. Door middel van advies en tips kan de diëtist hierbij helpen. Ook de huisarts wordt hiervan op de hoogte gebracht.

In het ziekenhuis is ook een diabetesteam aanwezig. De diëtiste geeft hier uitgebreid advies aan patiënten met diabetes die aangesloten zijn tot het zorgtraject of conventie, of die houder zijn van een diabetespas.

Dieetconsultaties worden gehouden voor patiënten die beschikken over een verwijsbrief van een behandelende arts werkzaam in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem of patiënten die aangesloten zijn in de conventie of zorgtraject. Deze consultaties zijn enkel op afspraak.

Medewerkers op deze afdeling

Ligging

dietist-ligging

Verdieping 0

  1. Aan het onthaal neem je de eerste gang links
  2. Daarna neem je de eerste gang rechts
  3. De diëtisten bevinden zich meteen links

Brochures

Overgewicht is een veel voorkomende aandoening met mogelijkernstige gevolgen voor uw gezondheid. Deze folder geeft u informatie over operaties ter behandeling van overgewicht.
Dienst Heelkunde 1
Ondervoeding door ziekte is in het ziekenhuis een veel voorkomend fenomeen. Ongeveer 1 op de 3 patiënten is reeds ondervoed bij opname in het ziekenhuis of loopt een risico om ondervoed te raken in het ziekenhuis.
Ondervoeding door ziekte is in het ziekenhuis een veel voorkomend fenomeen. Ongeveer 1 op de 3 patiënten is reeds ondervoed bij opname in het ziekenhuis of loopt een risico om ondervoed te raken in het ziekenhuis.