achtergrondafbeelding Ergotherapie

Ergotherapie

056/62.33.81

Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan. De ergotherapeuten helpen je je autonomie in het dagelijkse leven te herwinnen of te verbeteren, zowel in je woon- en werkomgeving als tijdens je vrije tijd: huishoudelijke taken uitvoeren na een rugoperatie, leren in en uit bed stappen na een gedeeltelijke verlamming...

De behandeling gebeurt op je kamer of in het ergotherapielokaal, individueel of in groep.

De infrastructuur van onze ergotherapielokalen is speciaal aangepast. Onze ergotherapeuten hebben oog voor de stimulatie of training van het concentratievermogen, het geheugen, de oriëntatie in tijd en ruimte. Ze staan je ook bij in de voorbereiding van je vertrek uit het ziekenhuis, met advies over hulpmiddelen of technische aanpassingen aan je woonomgeving.

Ligging

ergotherapie ligging

Verdieping -1

  1. Aan het onthaal neem je de lift naar verdieping -1
  2. Neem de eerste gang rechts
  3. Ergotherapie bevindt zich halverwege de gang links

Brochures

Info over: Zitten & zithoudingen / Slaaphoudingen & bedsystemen / Rugbesparende technieken tijdens huishoudelijke activiteiten / Hef-en tiltechnieken / Aalgemen tips.
Dienst Fysiotherapie & Ergotherapie
Bij het overgrote deel van de patiënten ontstaat dit syndroom na een letsel of operatie, in zeldzame gevallen komt dit spontaan op. Door de jaren heen zijn er al veel namen de revue gepasseerd, de een al moeilijker dan de andere. In de volksmond is “Südeck” nog vaak te horen.
Dienst Fysiotherapie & Ergotherapie
Uw familielid werd opgenomen in het ziekenhuis. In het kader van valpreventie willen wij u informeren met enkele tips om vallen te voorkomen.