achtergrondafbeelding Kinder- en jongerenpsycholoog

Kinder- en jongerenpsycholoog

056/62.37.98

Een kind opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Als ouder krijg je vaak af te rekenen met onzekerheid en twijfels over het gedrag van je kind of over je aanpak als ouder. Je wordt om de oren geslagen met goedbedoelde raad door je omgeving of standpunten van 'deskundigen' op televisie. Maar omdat elk kind verschilt en elke context zo anders is, is het soms zoeken naar de aanpak die werkt voor jouw kind in jullie situatie. Ook is het vaak moeilijk om nog in te kunnen schatten of een bepaald gedrag nu problematisch is of niet. Je staat er als ouder midden in en bent mee gaandeweg mee gegroeid in de situatie.

Een kinder- en jongerenpsycholoog is een psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in de psychologie rond kinderen en jongeren: de problemen waar de kinderen zelf mee te maken kunnen krijgen of de problemen die verband houden met de omgeving van het kind, zoals de relatie met de ouders of de school.

Onze kinderpsycholoog is er in de eerste plaats om samen met de ouder(s) te onderzoeken op welke manier een bepaalde bezorgdheid of een probleem kan worden weggenomen. Samen met de kinderpsycholoog bekijk je vervolgens of het ook nodig is om je kind(eren) een individueel contact aan te bieden en hoe jullie dat dan zullen aanpakken.

Medewerkers op deze afdeling

foto eline salembier kinderpsychologe
Mevr. Eline Salembier
Kinder- & jongerenpsychologe

Er zijn consultaties op dinsdagvoormiddag tussen 9.00 en 12.00, en op donderdagnamiddag tussen 13.30 en 16.30.

Ligging

Kinder- en jongerenpsychologen ligging

Verdieping 0

  1. Aan het onthaal neem je de eerste weg links
  2. Neem de tweede gang rechts
  3. Op het einde van de gang neem de gang links
  4. Op het einde van de gang sla je rechtsaf
  5. De kinder- en jongerenpsychologen bevinden zich halverwege de gang rechts

Brochures

Pijn is een onaangenaam en storend gevoel. Het kan een belangrijke invloed hebben op uw kind. Pijn kan ervoor zorgen dat uw kind minder eetlust heeft, minder goed slaapt of geen zin heeft om te spelen. Pijn kan ook de stemming van uw kind beïnvloeden.
Algologisch team
Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een vancomycine resistente enterococcus (VRE) wordt genoemd. De informatie in deze brochure kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen. Hebt u na het lezen nog vragen?
Dienst Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie