achtergrondafbeelding Klinisch seksuoloog

Klinisch seksuoloog

0487/31.44.94

Seksualiteit is voor vele mensen iets prettigs en bevredigends. Maar voor een aantal is het net iets beangstigends, iets hinderlijks of zelfs pijnlijks. Als seksualiteit in je relatie moeilijk loopt, kan dit erg zwaar doorwegen. Of misschien durf je hierdoor geen nieuwe relatie aangaan. Het verhindert dat je je leven vorm kan geven zoals jij dat wil. Je voelt je er abnormaal of incompleet door.

De stap naar een seksuoloog kan heel moeilijk voor je zijn, maar je bent hierin niet alleen. Seksualiteit maakt een belangrijk, maar ook een erg kwetsbaar deel uit van het leven en van een liefdesrelatie. En nog al te vaak zijn problemen rond seksualiteit nog met taboes omgeven. Het is dus heel normaal dat het niet gemakkelijk is om naar een seksuoloog toe te stappen en als vreemde toe te laten in het intiemste deel van je leven.

Een klinisch seksuoloog is opgeleid om je te helpen bij je seksuele problemen. De vragen waarmee je bij een seksuoloog terecht kan, zijn erg uiteenlopend. Het kan een heel algemeen thema zijn, maar het kan ook voor een heel specifiek probleem zijn. Net zoals andere therapeuten is de seksuoloog gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat binnen de sessie wordt besproken blijft binnen de therapeutische ruimte.

Medewerkers op deze afdeling

Ligging

Klinisch seksuologen ligging

Verdieping 0

  1. Aan het onthaal neem je de eerste weg links
  2. Neem de tweede gang rechts
  3. Op het einde van de gang neem de gang links
  4. Op het einde van de gang sla je rechtsaf
  5. De klinisch seksuologe bevindt zich halverwege de gang rechts

Brochures

Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een vancomycine resistente enterococcus (VRE) wordt genoemd. De informatie in deze brochure kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen. Hebt u na het lezen nog vragen?
Dienst Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie