achtergrondafbeelding Prenataal consult bij de vroedvrouw

Prenataal consult bij de vroedvrouw

056/62.32.99

Sinds 2014 worden aanstaande moeders twee keer uitgenodigd voor een consult bij de vroedvrouw: 1 keer op een zwangerschapsduur van 24 weken, en 1 keer op 34 weken.

Tijdens het eerste consult wordt de kraamafdeling en de onthaalbrochure met allerhande praktische informatie voorgesteld. De suikertest wordt ook hier uitgevoerd. Er wordt daarnaast ook aandacht besteed aan de voedingskeuze voor je baby. Aanstaande mama's die borstvoeding willen geven, worden uitgenodigd voor onze borstvoedingssessies.

Tijdens het tweede consult wordt meer ingegaan op de arbeid en bevalling. Rode draad hierbij is een gepersonaliseerde roadmap met eigen fotomateriaal. Er wordt ook gepraat over de verschillende bevallingshoudingen. Er is ook mogelijkheden tot een persoonlijke rondleiding op het verloskwartier.

Medewerkers op deze afdeling

Brochures

Je baby voeden kan één van de mooiste en intiemste momenten uit je leven worden. Borstvoeding geven is soms even wennen en niet altijd rozengeur en maneschijn. Zijn er momenten van onzekerheid en gaat het even minder goed, weet dan dat vele problemen slechts tijdelijk zijn.
Dienst Materniteit
Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een vancomycine resistente enterococcus (VRE) wordt genoemd. De informatie in deze brochure kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen. Hebt u na het lezen nog vragen?
Dienst Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie
Je kunt moedermelk afkolven om uiteenlopende redenen. Misschien is je baby te vroeg geboren, of is hij te slaperig aan de borst en moet je de melkproductie zelf stimuleren.
Dienst Materniteit