achtergrondafbeelding Psychiatrische zorg thuis

Psychiatrische zorg thuis

056/62.35.70

Psychiatrische Zorg Thuis Waregem is een initiatief van de dienst psychiatrie-psychotherapie (A-dienst) van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem.

We bieden deskundige psychiatrische hulpverlening aan in de thuissituatie voor volwassenen met psychische problemen.

Voor aanmeldingen of verdere informatie kan je hier terecht.

Medewerkers op deze afdeling

Mevr. Carine Bossaert
hoofdverpleegkundige

Mevr. Isabelle Deloof
begeleidend psychiatrisch verpleegkundige

Mevr. Ilse Derutter
sociale dienst

Mevr. Claudine Goemaere
begeleidend psychiatrisch verpleegkundige

Het team

Psychiatrische Zorg Thuis Waregem is een initiatief van de dienst psychiatrie-psychotherapie (A-dienst) van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem.

De huisbezoeken gebeuren door de begeleidende psychiatrische verpleegkundigen: Isabelle Deloof en Claudine Goemaere

Er is teamoverleg met alle teamleden om de 14 dagen.

De begeleiding gebeurt door psychiatrische verpleegkundigen Isabelle Deloof en Claudine Goemaere.

Zij worden hierbij ondersteund door een multidisciplinair team:

 • superviserend psychiater dr. Johan Huybrechts
 • psychiater dr. Pieterjan Callens
 • psycholoog Bart Vandenbroucke
 • coördinator Carine Bossaert 
 • sociaal verpleegkundige Ilse Derutter

Doelstelling

Onze begeleiding is gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit en het psychisch welzijn van de cliënt binnen zijn eigen vertrouwde thuissituatie.

Er wordt ook preventief gewerkt om (her)opnames te voorkomen.

Onze hulpverlening omvat:

 • psychosociale begeleiding op vlak van persoonlijke doelstellingen inzake gezondheid, zelfzorg, wonen, werken, vrije tijd, sociale relaties…
 • psycho-educatie omtrent ziekte, behandeling en medicatie
 • ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving
 • probleemverkenning, observatie en diagnostiek (door meerwaarde van frequente huisbezoeken)
 • verhogen van zelfredzaamheid
 • oriëntering

Wij willen een aanvullende zorg op maat bieden in samenwerking met de huisarts, psychiater, steunfiguren, thuiszorgdiensten, en andere begeleidende diensten of personen.

Werkmethode

Na aanmelding door de huisarts of een andere verwijzer wordt een eerste gesprek gepland bij de cliënt thuis. Daarin wordt nagegaan of onze zorg aan de verwachtingen kan beantwoorden. Na teamoverleg wordt er afgesproken welke mogelijkheden er zijn om de begeleiding uit te bouwen.

De begeleiding van de cliënt wordt geëvalueerd na 3 maand.

Er wordt een financiële vergoeding gevraagd van 8 euro per huisbezoek. Het bedrag betaal je bij ieder huisbezoek aan de psychiatrisch verpleegkundige. Je krijgt hiervan een betalingsbewijs.

Brochures

Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een vancomycine resistente enterococcus (VRE) wordt genoemd. De informatie in deze brochure kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen. Hebt u na het lezen nog vragen?
Dienst Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie