achtergrondafbeelding Nierdialyse

Nierdialyse

056/62.36.20

Sinds 1 april 2008 is er in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem een low care dialysecentrum, in samenwerking met het AZ Glorieux in Ronse.

Zowel patiënten met acute als met chronische nierinsufficiëntie worden er opgevangen.

De ingang van de CAD-afdeling ligt naast de spoedingang van het ziekenhuis.

Hoofdverpleegkundige

Mevr. Patricia Vlieghe
adjunct-hoofdverpleegkundige

Ligging

Nierdialyse ligging

Verdieping -1

  1. Je neemt aan het onthaal de gang links, iets verder in de gang neem je de lift of trap naar -1 . Bij het verlaten van de lift neem je rechts, bij het verlaten van de trap neem je links.
  2. Iets verder in de gang neem je rechts.
  3. De verpleegpost bevindt zich achteraan links.

De hoofdingang van de afdeling bevindt zich echter aan de kant van de parking.

Brochures

Doorligwonden vormen een belangrijk probleem in de gezondheidszorg. Ze brengen heel wat ongemakken en kosten met zich mee. Preventie van doorligwonden is dan ook belangrijk. Door zelf voorzorgen te nemen, kunt u meehelpen doorligwonden te voorkomen.
Dienst Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie
Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een antibiotica resistente kiem (vb. ESBL, CPE, ...) wordt genoemd. De informatie in deze brochure kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen.
Dienst Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie
Pijn is een vervelende bijwerking van vele ziektes en operaties. Goede pijnstilling is noodzakelijk. Pijn is echter van patiënt tot patiënt verschillend. Daarom is een goede pijnbestrijding maatwerk. Op de verpleegafdelingen wordt pijn gemeten aan de hand van een pijnscore (=cijfer).