Beleidsorganen en organogram

phone

Organogram


 

Directiecomité

Het directiecomité staat in voor het dagelijkse bestuur van het ziekenhuis.

 • Noël Cierkens / algemeen directeur
 • Sandra Derreumaux / administratief en financieel directeur
 • Dries Myny /  verpleegkundig en paramedisch directeur
 • Walter Sneyers / hoofdarts
 • Hugo Vandamme / technisch directeur
 • Bart Vanden Driessche / directeur IT

Raad van bestuur

 • Bernard Breda / voorzitter
 • Luc Kint / ondervoorzitter
 • Eliane Spincemaille / ondervoorzitter
 • Frederik Coussée / lid
 • Lode De Tollenaere / lid
 • Geert Lobel / lid
 • Marleen Nachtergaele / lid
 • Richard Neirynck / lid
 • Erik Noreilde / lid
 • Dr. Frank Rademakers / adviserend lid
 • Ben Vandenbroucke / lid
 • E.Z. Katrien Vandenbussche / lid
 • Roos Vanwalleghem / lid
 • Luc Verstraete / lid

Algemene vergadering

 • Luc Kint / voorzitter
 • Bernard Breda / lid
 • Jean-Marie Cool / lid
 • Frederik Coussée / lid
 • Lode De Tollenaere /lid
 • Francine Dewilde / lid
 • Joost Kerkhove / lid
 • Gianni Loosveldt / lid
 • Richard Neirynck / lid
 • Erik Noreilde / lid
 • Frank Rademakers / lid
 • Walter Sneyers / lid
 • Eliane Spincemaille / lid
 • E.Z. Katrien Vandenbussche / lid
 • Marc Vankeirsbilck / lid
 • Kurt Vanryckeghem / lid
 • Roos Vanwalleghem / lid
 • Wim Vercruyssen / lid
 • Luc Verstraete / lid

Medische raad

De medische raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen, met als doel de best mogelijke medische zorg te verlenen. Bovendien streeft de medische raad naar het optimaliseren van de samenwerking tussen ziekenhuis- en huisartsen en andere ziekenhuismedewerkers. Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

De leden worden verkozen uit en door de ziekenhuisartsen en vertegenwoordigen de medische staf van het ziekenhuis. Het mandaat van de leden van de medische raad geldt voor drie jaar.

 • Dr. Olivier Vinck / voorzitter
 • Dr. Heidi Devos / ondervoorzitter
 • Dr. Veroniek Debrouwere / secretaris
 • Dr. Bram Pouseele / penningmeester
 • Dr. Katia Mekeirele / lid
 • Dr. Steven Parmentier / lid
 • Dr. Carlo Van Holder / lid
 • Dr. Iris Vanwalleghem / lid
 • Dr. Koen Vindevoghel / lid

Commissie medische ethiek

Zoals vereist door artikel 70 van de Wet op de ziekenhuizen beschikt het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem over een Commissie medische ethiek. De werking en de taken van de Commissie zijn wettelijk vastgelegd in het KB van 12 augustus 1994.

Opdrachten van de Commissie medische ethiek:

 • begeleiding bij en advies geven over de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg
 • ondersteuning geven bij beslissingen over de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg
 • advies geven over de protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal (wet van 7 mei 2004: wet inzake experimenten op de menselijke persoon)

Leden van de Commissie medische ethiek (vanaf 01.01.2017 voor een periode van 4 jaar)

Naam Titel Functie Geslacht
Dr. Hilde Van Riet * nucleaire geneeskundige voorzitter vrouw
Dhr. Lode De Tollenaere jurist lid man
Dr. Patrick Vertongen * cardioloog lid man
Dr. Katia Mekeirele * endocrinoloog lid vrouw
Mevr. Annemie Opsomer * verpleegkundige lid vrouw
Mevr. Marleen De Mazière * jurist secretaris vrouw
Dr. Dirk Vanhoutte huisarts lid man
Dr. Sophie Ghesquière * anesthesist lid vrouw
Dr. Steven Hellebaut * gynaecoloog lid man
Mevr. Marleen Nachtergaele * pastoraal medewerker lid vrouw
Ap. Katrien Kerckaert * ziekenhuisapotheker lid vrouw
Dr. Beatrijs Geeroms * oftalmoloog lid vrouw
Mevr. Karin Steelant * verpleegkundige lid vrouw
Dr. Evelyne Waerenburgh * gynaecoloog lid vrouw
Dr. Lieve De Lille * pediater lid vrouw

 * verbonden aan het ziekenhuis

Meer informatie over individuele ethische vragen en studie-aanvragen en de werking van de Commissie vind je hier.