Beleidsplan

phone

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem werkt aan een driejarig strategisch plan.

Strategisch Beleidsplan

Dit driejarig strategisch plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Raad van Bestuur en Algemene Directie. De strategische doelstellingen voor 2015-2018 werden gedefinieerd op grond van de analyse van activiteitenverslagen van de afgelopen drie jaren en feedback van interne (medewerkers, ziekenhuisartsen) en externe stakeholders (patiënten, doorverwijzers, samenwerkingspartners, overheid). Hun input werd door middel van focus groups, tevredenheidsenquêtes, swot-analyses, inspectieverslagen, … verzameld.

Het strategisch plan vertrekt vanuit de missie of opdrachtsverklaring, expliciteert de visie op hoe de missie te willen realiseren. Deze visie krijgt concreet vorm in het beleidsplan van de verschillende departementen. De medische dienstplannen en verpleegkundige jaarplannen zijn een vertaling van de strategie en het beleid naar de klinische werking.

De beleidscyclus loopt van september 2017 tot september 2018, waarna het beleid geëvalueerd en aangepast wordt.

In het beleidsplan worden 8 strategische doelstellingen geformuleerd:

  • het vorm geven aan de identiteit van het ziekenhuis en het innemen van een marktpositie
  • het vertalen van de christelijke dimensie naar empatische zorg voor patiënt en medewerker
  • het bieden van een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod
  • het stroomlijnen van klinische processen waar de patiënt in het middelpunt staat 
  • het verhogen van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid
  • het verhogen van de motivatie en bekwaamheid van de medewerkers
  • het creëren van resultaatgerichte samenwerkingsverbanden
  • een duurzaam beleid op vlak van zorgaanbod, financiële middelen, personeelsbeleid en milieu