Omgang met orgaandonatie

phone

Orgaandonatie is de eerste stap in het transplantatiegebeuren. Orgaandonatie wordt geregeld door de Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen. Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem volgt deze wetgeving. Het ziekenhuis verstrekt  informatie aan patiënten en bezoekers aan over orgaandonatie, zonder evenwel druk te creëren om organen af te staan voor transplantatie.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem werkt voor orgaandonatie samen met het Universitair Ziekenhuis Leuven. De religieuze en culturele waarden rond orgaandonatie worden steeds gerespecteerd. Het ziekenhuis waakt erover dat er geldige toestemming wordt verkregen vooraleer tot orgaandonatie kan worden overgegaan.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de Belgische overheid en www.overlevendoorgeven.be.

 

GIFT-project

Het project GIFT werd in 2006  gelanceerd om de acute ziekenhuizen meer te betrekken bij het opsporen, beheer en signaleren van potentiële donoren voor de transplantatiecentra. Sinds 2007 heeft het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem een contract afgesloten tot participatie hieraan. Dit project gaat uit van de Federale Overheids Dienst Volksgezondheid (FOD). Het project  maakt onderdeel uit van Donoraction en heeft tot doel het aantal orgaandonaties op Europees vlak te optimaliseren.
Alle overlijdens worden anoniem  in de database ingebracht met daarbij de reden van opname, doodsoorzaak, of de patiënt geschikt was voor orgaandonatie, of de patiënt aangemeld werd voor orgaandonatie en of er effectief overgegaan werd tot orgaandonatie.

Meer informatie vind je hier.