Over OLV van Lourdes

phone 056/62.31.11

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is een dynamisch regionaal ziekenhuis met 267 erkende bedden. Een gemotiveerde groep medewerkers biedt een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod, op een sociaal verantwoorde en financieel draagbare manier, in samenwerking met andere gezondheidszorgverleners in de regio.

Opdrachtsverklaring

Het O.L.V. van Lourdesziekenhuis Waregem vzw wil een toonaangevend acuut regionaal ziekenhuis zijn, waar vanuit een christelijke dimensie (a) aan patiënten, ongeacht en met eerbied voor hun levensovertuiging of sociale afkomst, een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod (b) met aandacht voor patiëntveiligheid (c) wordt verstrekt op een sociaal verantwoorde en financieel draagbare wijze door een gemotiveerde groep van medewerkers (d) en in samenwerking met andere gezondheidszorgverleners uit de regio(e).

Toelichting

(a) Vanuit een christelijke dimensie:

We streven ernaar de evangelische waarden in het algemeen en deze die specifiek zijn voor de stichtende congregatie te verweven in ons werk en in de dagelijkse contacten met de patiënten.

(b) Kwalitatief hoogstaand zorgaanbod:

We kunnen niet alles doen maar wat we doen willen we kwalitatief goed doen. Dit komt onder meer tot uiting in ons investeringsbeleid, in de uitbouw van een hoogstaand bijscholingsbeleid voor onze medewerkers en in bijzondere aandacht voor een volledige voorbereiding bij opname, een aangepaste ontslagregeling en nazorg.

(c) Patiëntveiligheid:

We realiseren ons dat de patiënt centraal staat en recht heeft op veiligheid. Om het verblijf in het ziekenhuis zo veilig mogelijk te maken werken we voortdurend aan preventie en streven we er constant naar om nieuwe verbeterprojecten te realiseren. We werken ook actief mee aan het overheidscontract Coördinatie van Kwaliteit en Patiëntveiligheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

(d) Een gemotiveerde groep van medewerkers:

Er is permanente zorg voor een blijvende motivatie bij de groep van medewerkers, die bestaat uit bestuurders, directie, geneesheren, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, administratie, onderhoud, keuken, technische dienst, pastorale medewerkers, vrijwilligers en anderen. Juiste informatie, het geven van kansen tot bijscholing en wederzijdse waardering dragen bij tot een aangenaam werkklimaat.

(e) In samenwerking met andere gezondheidszorgverleners uit de regio:

Naast het bestendigen van het huidig therapeutisch en diagnostisch aanbod, dat voorziet in de basisbehoeften aan intramurale zorg (hospitalisatie C, D, E, M, G, A en Sp locomotorische revalidatie, gemengde daghospitalisatie, functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg, functie intensieve zorg, functie palliatieve zorg, medisch-technische diensten, polikliniek...) bieden wij in samenwerking met andere ziekenhuizen uit de regio gespecialiseerde diagnostische onderzoeken en/of behandelingsmethoden aan. Hiervoor doen wij beroep op preferentiële partners. Met de eerste lijn wensen we samenwerkingsverbanden uit te bouwen.

   
 

Enkele cijfers

Aantal erkende bedden op 13 mei 2018: 267

  • Aantal meerdaagse opnames
Bedindex 2014 2015 2016 2017
Chirurgie 3.457 3.290 3.378 3.311
Inwendige Geneeskunde 2.530 2.508 2.720 2.955
Psychiatrische Afdeling 635 590 556 519
Kinderafdeling 997 973 1.090 1.189
Geriatrie 892 912 956 780
Neonatologie 35 29 26 30
Materniteit 864 847 849 900
Intensieve Zorgen 441 401 335 365
Revalidatie-afdeling 156 182 201 216
TOTAAL 10.007 9.732 10.111 10.265
  • Aantal opnames dagziekenhuis
  2014 2015 2016 2017
Aantal dagopnames 13.868 15.787 16.158 17.086

 

Kernwaarden

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem gaf in 2015 verder vorm aan haar missie en visie via de bepaling van vier kernwaarden. Deze kernwaarden drukken expliciet uit wat in dagdagelijkse praktijk reeds aanwezig is. De kernwaarden weerspiegelen de wijze waarop we onze opdrachtsverklaring willen waarmaken. Dit uit zich in ons gedrag en omgang met elkaar en anderen. De kernwaarden worden uitgedrukt in gedragsvoorbeelden. Ze zijn voor iedere ziekenhuismedewerker een leidraad bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van handelingen in de praktijk.

In het ziekenhuis symboliseert het klavertje vier de verbondenheid van de vier kernwaarden. Een klavertje vier, niet enkel omwille van de zeldzaamheid, maar vooral omdat het vinden of het krijgen van een klavertje vier sinds de middeleeuwen beschouwd wordt als een geluksbrenger. Bovendien doet de vorm denken aan een kruis waarbij verschillende harten samenkomen. Op deze manier wordt onze christelijke achtergrond geïntegreerd.

De waarden worden geïntegreerd in het HR-beleid: ontwikkelingsgesprekken, werving & selectie, opleidingen … Maar de bepaling van kernwaarden is ook een bevestiging naar vele andere partijen (patiënten, bewoners, bezoekers, huisartsen, …) dat ze het vertrouwen kunnen hebben dat iedere ziekenhuismedewerker deze kernwaarden respecteert en ernaar handelt.

De ziekenhuismedewerkers in 2019

Situatie op 31/12/2019

709 ziekenhuismedewerkers: 615 vrouwen, 94 mannen

55 nieuwe medewerkers in 2019

77 ziekenhuisartsen, 45 toegelaten artsen

421 verplegend personeel, 67 paramedici, 92 administratieve medewerkers en 129 andere medewerkers