Samenwerking met andere ziekenhuizen

phone

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis. Om onze patiënten de best mogelijke zorg te garanderen, werden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met diverse zorginstellingen in Vlaanderen. Hieronder vindt u een overzicht van de bestaande samenwerkingen.

E17-Ziekenhuisnetwerk

Sinds 2015 maakt het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem deel uit van het E17-Ziekenhuisnetwerk. Andere partners in het netwerk zijn: AZ Maria Middelares Gent, AZ Groeninge Kortrijk, Sint-Vincentiusziekenhuis Deinez, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem.

De ziekenhuizen van het E17-Ziekenhuisnetwerk hebben een lange traditie van samenwerken, die vertrekt vanuit een gedeelde visie op zorg. Deze samenwerking is gebouwd op solide waarden, zoals onderling respect, solidariteit en de gelijkwaardigheid en cohesie van de E17-partners.
Door een jarenlange, positieve ervaring legden we deze samenwerking als ziekenhuisnetwerk in 2015 al vast. Voorgezeten door een onafhankelijke netwerkvoorzitter groeide ons ziekenhuisnetwerk de voorbije jaren spontaan verder uit. Een professionele bestuurscultuur, met daarin duidelijke afspraken voor de betrokken ziekenhuizen, draagt het E17-Ziekenhuisnetwerk.

Deze structurele samenwerking leverde intussen tal van concrete realisaties op, zoals:

 • De werkgroep horizontale netwerking zet in overleg met de eerstelijnspartners in op het uniformiseren van procedures en de standaardisatie van zorgpaden, zoals het preoperatief management.
 • De werkgroep apotheek werkt nauw samen op het vlak van medicatieveiligheid. Ze staat via gemeenschappelijke lastenboeken voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in voor gezamenlijke aankopen. Dat leidt tot schaalvoordelen.
 • Opleidingen van artsen en medewerkers worden steeds meer samen georganiseerd. Ze delen zoveel mogelijk kennis en ervaring met elkaar.

Er zijn ook nog heel wat nieuwe projecten in ontwikkeling. De uitgangspunten zijn de noden en de beleving van de patiënt, het waarborgen van zorg dichtbij de patiënt én toegang tot topklinische zorg. Telkens met focus op kwaliteit, welzijn van de medewerkers en artsen, innovatie en efficiëntie.

De oprichting van de “vzw E17-Ziekenhuisnetwerk” stelt de zeven ziekenhuizen in staat om met een eigen juridisch en bestuurlijk kader de onderlinge verbintenissen te versterken en als ziekenhuisnetwerk een georganiseerde samenwerking uit te bouwen. Door de oprichting van de vzw heeft het E17-Ziekenhuisnetwerk rechtspersoonlijkheid, één van de criteria waaraan de ziekenhuisnetwerken tegen 1 januari 2020 moeten voldoen.

AZ Groeninge Kortrijk

 • Functionele samenwerkingsovereenkomst houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen coördinerende borstkliniek en satellietborstkliniek
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake NMR
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake nierdialyse
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake lithotripsie
 • Samenwerkingsovereenkomst in het kader van urologie
 • Samenwerkingsovereenkomst ten voordele van patiënten met locomotorische aandoeningen
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake nucleaire geneeskunde
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake dringende geneeskundige hulpverlening - MUG
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake patiënten met acuut myocardinfarct
 • Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de weefselbank van AZ Groeninge
 • E17-netwerkovereenkomst: structurele samenwerkingsovereenkomst tussen O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares, Sint-Vincentius Deinze, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem

AZ Maria Middelares Gent

 • Samenwerkingsovereenkomst inzake neurochirurgie - neurologie
 • Samenwerkingsovereenkomst cardiale pathologie B (B1, B2 en B3) en E
 • samenwerkingsovereenkomst oftalmologie mbt netvliespathologie, cornea pathologie en pathologie aan de oogleden/orbita
 • E17-netwerkovereenkomst: structurele samenwerkingsovereenkomst tussen O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares, Sint-Vincentius Deinze, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Sint-Vincentius Deinze

 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtdienst apotheek
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtdienst oftalmologie
 • E17-netwerkovereenkomst: structurele samenwerkingsovereenkomst tussen O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares, Sint-Vincentius Deinze, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Sint-Jozefskliniek Izegem

 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtondersteuning NKO
 • E17-netwerkovereenkomst: structurele samenwerkingsovereenkomst tussen O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares, Sint-Vincentius Deinze, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem

AZ Glorieux Ronse

 • Overeenkomst inzake de gezamenlijke oprichting en exploitatie van een CAD in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
 • Samenwerking inzake wachtdienst MKA (Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
 • E17-netwerkovereenkomst: structurele samenwerkingsovereenkomst tussen O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares, Sint-Vincentius Deinze, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem

AZ Sint-Elisabeth Zottegem

 • Samenwerking inzake wachtdienst MKA (Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
 • E17-netwerkovereenkomst: structurele samenwerkingsovereenkomst tussen O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares, Sint-Vincentius Deinze, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Sint-Andriesziekenhuis Tielt

 • Samenwerkingsovereenkomst voor onderzoeken klinische biologie
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake nucleaire geneeskunde
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtondersteuning NKO (enkel voor Campus Stedelijk Ziekenhuis AZ Delta)
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtdienst urologie
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtdienst neurologie
 • Samenwerkingsovereenkomst ikv erkenning stroke unit

AZ Delta Roeselare

 • Samenwerkingsovereenkomst inzake NMR-activiteiten op de dienst radiologie
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen multidisciplinair centrum voor chronische pijn en multidisciplinair algologisch team
 • Samenwerkingsovereenkomst oftalmologie mbt netvliespathologie en glaucoomchirurgie
 • Samenwerkingsovereenkomst neurochirurgie en neurologie mbt neurostimulatoren/duodopa
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake wachtondersteuning NKO (enkel campus Stedelijk Ziekenhuis)

UZ Leuven

 • Samenwerkingsovereenkomst wegneming en transplantatie van organen
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake P*-functie

UZ Gent

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen multidisciplinair centrum voor chronische pijn en multidisciplinair algologisch team
 • Samenwerkingsovereenkomst cardiale pathologie B (B1, B2 en B3), E, T en C
 • Samenwerkingsovereenkomst netwerk cardiale pathologie
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake menselijk lichaamsmateriaal
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake P*-functie
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake zorgprogramma voor kinderen
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake NICU (Neonatal Intensive Care Unit)
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake PICU (Pediatric Intensive Care Unit)
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake IVF - aansluitingsovereenkomst met ziekenhuis met een erkend zorgprogramma reproductieve geneeskunde
 • Samenwerkingsovereenkomst mbt pelviene gynaecologische chirurgie
 • Samenwerkingsovereenkomst mbt prenatale diagnostiek
 • Samenwerkingsovereenkomst op dienstniveau heelkunde
 • Samenwerkingsovereenkomst voor anesthesie, intensieve zorgen (inclusief PICU en brandwondencentrum) en spoedgevallen
 • Samenwerkingsovereenkomst mbt zeldzame endocrinologische pathologie
 • Samenwerkingsovereenkomst neurochirurgie, neurologie en de dienst VINRAD mbt neurologische pathologie en second opinion
 • Samenwerkingsovereenkomst voor laserbehandelingen dermatologie

AZ Sint-Lucas Gent

 • Samenwerkingsovereenkomst mbt second opinions neurologie en neuromusculaire pathologie

AZ Sint-Jan Brugge

 • Samenwerkingsovereenkomst cardiale pathologie B (B1, B2 en B3) en E
 • Samenwerkingsovereenkomst pediatrie - N-functie
 • Samenwerkingsovereenkomst oftalmologie mbt glaucoom en ooglid-orbitapathologie

AZ Oudenaarde

 • Samenwerking inzake wachtdienst MKA (Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie)

O.L.V. Aalst

 • Samenwerkingsovereenkomst cardiale pathologie

Stedelijk Ziekenhuis Aalst

 • Samenwerkingsovereenkomst stomatologie

CLC Aalter

 • Samenwerkingsovereenkomst laserbehandeling dermatologie

Sint-Jozef Pittem

 • Samenwerkingsovereenkomst psychiatrie voor volwassenen

Heilige Familie Kortrijk

 • Samenwerkingsovereenkomst kinderpsychiatrie en psychiatrie voor volwassenen