Zorg bij het levenseinde

phone

De palliatieve zorg in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis omvat de totaalzorg aan patiënten bij wie curatieve behandelingen geen verbetering meer met zich meebrengen.

De zorgverleners proberen de pijn en andere ongemakken onder controle te houden en te verzachten. Wat primeert, is de patiënt maximaal lichamelijk en geestelijk comfort te bieden. Dit houdt ook in dat de patiënt over de grootst mogelijke zelfstandigheid kan beschikken om rustig afscheid te nemen van het leven en van zijn/haar dierbaren.

Bij het hele gebeuren wordt de familie intens betrokken en zonodig opgevangen in hun rouwproces.

Palliatief Support team

Het palliatief support team ondersteunt de behandelende arts en het verpleegkundig team op de verschillende afdelingen.

Het palliatief support team:

  • verleent aan de hulpverleners in het ziekenhuis advies en beleiding in de totale zorg voor de patiënt.
  • kan instaan voor de begeleiding van de patiënt op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel vlak.
  • kan de familie begeleiden tijdens hun rouwproces.
  • organiseert bijscholingen in het ziekenhuis.
  • sensibiliseert de hulpverleners binnen het ziekenhuis voor de idee van palliatieve zorg.

Het palliatief support team bestaat uit: een anesthesist, een internist, een psycholoog-psychotherapeut, een ziekenhuispastor, een verpleegkundige en een maatschappelijk assistente.

Het palliatief support team is te bereiken via de coördinator Mieke Himpens: 056/62.33.82

 

Euthanasie

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem wil de wens van de patiënt inzake de zorg bij een eventueel levenseinde kennen en respecteren, binnen de wettelijke context.

Het ziekenhuis past de Belgische wetgeving toe.

Meer informatie vind je

Heb je concrete vragen, aarzel niet om ze te stellen aan je behandelende arts.