Zwangerschap en bevalling in coronatijden

phone

Beste ouders in wording,

Het  COVID-19-virus schudt de wereld door elkaar. In deze voor jullie heel verwachtingsvolle periode hebben jullie vast heel wat vragen en onzekerheden.
Wij willen jullie heel graag met extra raad en daad bijstaan, hetzij telefonisch, hetzij online. De kanalen waarop je ons team gynaecologen en vroedvrouwen kan bereiken, zijn onveranderd.

Er wordt aangeraden om zo weinig mogelijk naar het ziekenhuis te komen, en ook om het ziekenhuisverblijf zo kort mogelijk te houden.

We proberen alvast een antwoord te bieden op de meest gestelde vragen:

Hoe verklein ik het risico om het coronavirus op te lopen?

 • Was je handen meerdere keren per dag met water en zeep, telkens minstens 30 seconden.
 • Was je handen altijd wanneer je thuis of op het werk komt.
 • Gebruik ontsmettingsgel als water en zeep niet voor handen zijn.
 • Bedek je mond en neus met een papieren zakdoekje als je hoest/niest.
 • Respecteer de social distance van minstens 1,5 meter en vermijd contact met personen die zich ziek voelen.
 • Werp gebruikte zakdoekjes onmiddellijk weg in de vuilnisbak en was nadien je handen.

Welk effect heeft het coronavirus op zwangeren?

Als zwangere ben je gevoeliger om infecties op te lopen, maar zwangeren zijn niet gevoeliger voor de gevolgen van COVID-19 dan andere vrouwen. In geval van onzekerheid contacteer je best telefonisch je huisarts, het secretariaat gynaecologie of de materniteit.

Wat met de prenatale opvolging?

 • De prenatale afspraken bij de gynaecoloog worden vanuit het secretariaat of de thuispraktijk van de gynaecoloog geregeld.
 • De prenatale afspraken bij de vroedvrouw gaan door. De vroedvrouw zal je hier meer over vertellen als je belt voor je afspraak.
 • De infoavonden in groep gaan voorlopig niet door. We communiceren tijdig als dit wel weer door kan gaan.

Gezien de sterk stijgende coronabesmettingen willen we onze wachtzalen zo vrij mogelijk houden. We vragen om bij voorkeur alleen op consultatie te komen. Onze gynaecologen zijn er voor je en zullen je maximaal ondersteunen.

Is het veilig om naar het ziekenhuis te komen?

Een team van experten is al weken aan de slag om ervoor te zorgen dat alles ook in coronatijden veilig en optimaal verloopt.

Onze vroedvrouwen zijn goed opgeleid, werken met de correcte mondmaskers en volgen strikte veiligheidsprocedures. 

Geen infosessies in het ziekenhuis

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is er beslist om alle groepsbijeenkomsten in ons ziekenhuis te annuleren. Het gaat daarbij om

 • rondleidingen en groepsbezoeken
 • interne en externe opleidingen
 • infomomenten voor patiënten

De borstvoedingssessies in kleine groep kunnen niet meer doorgaan. Neem hiervoor contact op met de vroedvrouw. Interessante informatie over borstvoeding kan je hier vinden. We werken aan een digitaal alternatief voor de borstvoedingssessies.

Wat met de bevalling? Mag mijn partner aanwezig zijn?

We blijven ook in deze coronatijden ons beroep uitoefenen met veel liefde en we willen goed voor jullie blijven zorgen. Daarom is het nu even nodig dat we striktere regels hanteren, die we je als team graag uitleggen. Volg deze richtlijnen strikt op, ze zijn in het belang van iedereen: moeder, partner, baby en de zorgverleners. De partner van de mama mag - indien niet ziek - bij de bevalling aanwezig zijn. Daarna krijgt de partner de keuze: ofwel blijft hij/zij slapen en permanent in de kamer, ofwel komt hij/zij 1 keer per dag op bezoek. Familiebezoek is nu even onmogelijk. De broertjes en/of zusjes binnen hetzelfde gezin mogen één keer de pasgeboren baby komen bewonderen.

Ik ben in arbeid. En nu?

Bel naar de materniteit. De vroedvrouw zal samen met jou een vragenlijst overlopen en je verdere instructies geven, zodat je weet langs welke ingang je dient binnen te komen.

Wat moet ik doen in geval van bloedverlies, harde buiken, vochtverlies...?

Bel altijd eerst naar de materniteit. Een vroedvrouw zal je dan eerst telefonisch verder helpen. Als ze beslist dat het nodig is om naar de materniteit te komen zal ze je een aantal vragen stellen, zodat we kunnen bepalen langs welke ingang (non-COVID versus COVID) je bij ons kan binnenkomen.

Skin to skin

Als BFHI-ziekenhuis houden wij in normale omstandigheden zeer aan minstens een uur ongestoord skin-to-skin contact tussen moeder en baby net na de bevalling. Als er geen vermoeden van COVID-19 aanwezig is, blijft dit onbeperkt huidcontact gegarandeerd. Als er wel een vermoeden is van COVID-19, dan zal het huidcontact ook opgestart worden, maar pas als de borststreek eerst met water en zeep gewassen is.

Borstvoeding?

Tenzij je heel ernstig ziek bent ten gevolge van COVID-19, is en blijft borstvoeding zeker mogelijk en aan te raden. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat het coronavirus via moedermelk zou worden overgedragen. De voordelen van borstvoeding zijn belangrijker dan de mogelijke risico's van een overdracht van het virus via de moedermelk naar de baby toe.
De vroedvrouwen zullen je hierbij met raad en daad bijstaan, en de nodige voorzorgsmaatregelen aanreiken.

Versiedatum

Deze informatie werd laatst bijgewerkt op 20 november 2020 en kan steeds aangepast worden volgens de nieuwste richtlijnen.