accreditatie

Accreditatie

Externe accreditatie: wat is dat nu juist?

Als het over gezondheid gaat, wil iedereen graag zekerheid. Om de patiënten te verzekeren dat er alles aan gedaan wordt om veiligheidsrisico's te reduceren en een grote kwaliteit van zorg te garanderen, engageerde het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem zich voor een externe accreditatie.

Bij accreditering komt een externe en onafhankelijke instantie een instelling doorlichten. Als de instelling aan bepaalde normen en eisen voldoet, wordt een accreditatie - een kwaliteitslabel - toegekend voor een aantal jaar. Na deze periode volgt een nieuwe audit.

Voor ziekenhuizen leveren onder meer volgende instanties een kwaliteitslabel af:

 • het Amerikaanse Joint Commission International (JCI)
 • Qualicor Europe (het voormalig Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ))

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem sloot in 2013 een overeenkomst met het toenmalige NIAZ. Het NIAZ baseerde haar eisen op de Canadese ziekenhuisnormen en levert zo een kwaliteitslabel af dat een internationale vergelijking toelaat.

In 2021 wijzigde het NIAZ zijn naam in Qualicor Europe. Meer informatie kan je vinden op hun website.

Kwalitatieve en veilige zorg aanbieden is onze topprioriteit.  We kiezen er dan ook bewust voor om ons te laten accrediteren door externe experten.  Accreditatie is het proces waarbij het ziekenhuis wordt geëvalueerd en erkend als er voldaan wordt aan vooraf bepaalde kwaliteitscriteria op vlak van veiligheid, kwaliteit van zorg en andere relevante criteria.

Naast het blijven garanderen van kwalitatieve en veilige zorg, is "continu verbeteren" ook een belangrijk concept omdat het gericht is op het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid. Binnen het ziekenhuis is er een betrokkenheid op alle niveaus en wordt er ingezet op een cultuur van leren en verbeteren.

Resultaat externe audit Ziekenhuis Waregem

Op 23 juni 2017 kende het NIAZ het internationale NIAZ Qmentum kwaliteitslabel een eerste keer toe aan ons ziekenhuis. We ontvingen toen een uitmuntend rapport met bijzondere complimenten voor:

 • de aandacht van alle ziekenhuismedewerkers voor kwaliteit
 • het betrekken van de patiënt en de familie bij de behandeling
 • de samenwerking met huisartsen en andere zorgpartners in de regio
 • het aantrekken en behouden van competente artsen
 • de warme betrokkenheid van de verpleegkundigen

 

In mei 2022 werden we voor de tweede keer geaudit door Qualicor Europe (voormalig NIAZ) en opnieuw ontvingen we een schitterend rapport. De auditoren waren vol lof over de verbetercultuur die in ons ziekenhuis bestaat en de hechte multidisciplinaire samenwerking. 

Met deze accreditering geven we een krachtig signaal aan patiënten en verwijzers: Ziekenhuis Waregem is een veilige en goed georganiseerde zorginstelling. Het label is een bewijs dat de werkcultuur is gericht op voortdurende verbetering. Het label is zo de bekroning van de dagelijkse inzet voor kwaliteitsvolle en veilige zorg, met als leidraad de vier kernwaarden van het ziekenhuis: persoonlijk – deskundig – verantwoordelijk – samen.

  Alle medewerkers zijn uiteraard heel trots op het behaalde resultaat van deze audits, maar iedereen beseft dat het werk hiermee niet af is. Omdat gezondheid het meest kostbare is wat we bezitten en onze patiënten op ons rekenen, blijven we de lat steeds hoger leggen.

  We blijven er naar streven om:

  • de medische en verpleegkundige handelingen nog veiliger te laten verlopen
  • het comfort van de patiënt nog meer te vergroten
  • nog meer gehoor te geven aan de wensen van de patiënt, familie en de doorverwijzers

  We doen al deze inspanningen om de patiënt te verzekeren dat hij/zij in zijn/haar vertrouwde ziekenhuis in goede handen is.

  #samenborgvoorgoedezorg!

  Eerstvolgende externe audit

  Op 17, 18 en 19 mei 2022 kwam een auditteam van Qualicor Europe langs om onze kwaliteit van zorg te toetsen.

  De auditoren waren vol lof over de verbetercultuur die in ons ziekenhuis bestaat en de hechte multidisciplinaire samenwerking. 

  Op 29/6 overhandigde Ellen Joan van Vliet, CEO van Qualicor Europe, ons dan ook ons accreditatiebewijs.

  Qualicor uitreiking certificaat

   

  De eerstvolgende audit staat gepland begin november 2023.