patienten

Ontslag uit het ziekenhuis

Ontslag

Je mag het ziekenhuis verlaten van zodra je behandelend arts je hiervoor toestemming geeft. Je zal de nodige verwijsbrieven meekrijgen voor je huisarts, thuisverpleegkundige,... Als je naar het ziekenhuis terug moet komen voor een controle, zal een verpleegkundige deze afspraak voor je regelen. Je dient wel zelf contact op te nemen met een eventuele thuisverpleegkundige of kinesist. Hulp nodig? Contacteer of vraag naar onze sociale dienst

Je vervoer

Op de afdeling wordt het precieze moment van ontslag met jou afgesproken. Indien je problemen hebt met vervoer kan de hoofdverpleegkundige of de sociale dienst een ziekenwagen of taxi bestellen. Raadpleeg vooraf je ziekenfonds voor de mogelijke terugbetaling.

Word je opgehaald en kan je niet zo ver stappen? Er zijn rolstoelen ter beschikking ter hoogte van het onthaal.

De factuur

Je ontvangt je factuur uiterlijk twee maand na je ontslag. Meer informatie over die factuur vind je hier.

Hulp door de sociale dienst

De sociale dienst kan samen met jou jouw ontslag uit het ziekenhuis voorbereiden. Hun contactgegevens vind je hier.

Nazorg

Volg de instructies van uw arts in verband met uw verdere behandeling en verzorging. Als bepaalde zaken niet duidelijk zijn, aarzel dan niet om hierover uitleg te vragen. Dieetvoorlichting en fysiotherapeutische hulp kunnen, indien nodig, poliklinisch worden gegeven. Raadpleeg hiervoor de hoofdverpleegkundige. Ook kunt u altijd bij hem/haar terecht met vragen over uw dieet, in te nemen geneesmiddelen,...

De Groene Enveloppe

 Optimalisatie van informatie-overdracht tussen het ziekenhuis en de apotheek via ‘De groene enveloppe’

Voor patiënten is het belangrijk dat ze hun medicatie correct en tijdig innemen. De groene enveloppe kan daarbij helpen.

Groene enveloppe

Na ontslag uit het ziekenhuis ontvangen geriatrische patiënten een enveloppe bestemd voor de huisapotheker.

Deze enveloppe bevat onder meer voorschriften en het huidige medicatieschema van de patiënt.

Op die manier heeft de huisapotheker zicht op het medicatiegebruik van de patiënt en kan tijdig en correct advies op maat verleend worden.

De apotheker kan bijvoorbeeld informatie geven omtrent de inname van nieuwe medicatie of verduidelijkt meteen eventuele vragen of onduidelijkheden.

 

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij vzw De Brug.

De Brug