Visie & beleid

Opdrachtsverklaring

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw wil een toonaangevend acuut regionaal ziekenhuis zijn, waar vanuit een christelijke dimensie aan patiënten, ongeacht en met eerbied voor hun levensovertuiging of sociale afkomst, een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod met aandacht voor patiëntveiligheid wordt verstrekt op een sociaal verantwoorde en financieel draagbare wijze door een gemotiveerde groep van medewerkers en in samenwerking met andere gezondheidszorgverleners uit de regio.

Collectieve ambitie

Voor ons is ieder mens uniek, geen nummer maar iemand die zorgen en/of advies op maat verdient en krijgt.

Met passie, ondernemende professionaliteit en oog voor innovatie nemen wij samen met u, uw huisarts en uw andere partners van de eerste lijn de specialistische zorgregie in handen.

Als u zorgen nodig hebt die wij niet kunnen bieden, zullen wij, samen met u, de zorgverstrekkers zoeken die u het best kunnen helpen.

Zo krijgt u en uw familie steeds de best mogelijke preventie, zorg en ondersteuning.

Kernwaarden

De opdrachtsverklaring werd geconcretiseerd in de slogan ‘Samen borg voor goede zorg’. Onder dit motto wil het ziekenhuis verder bouwen en zich profileren. Aan de missie en visie werden vier waarden gekoppeld, die omschrijven waarvoor we staan, wie we zijn, hoe we met elkaar en de patiënt omgaan. Deze kernwaarden zijn: 

  • persoonlijk
  • deskundig
  • samen
  • verantwoordelijkOLVW-kernwaarden