Beleidsorganen en organogram

Organogram
Organogram sept 2021
Algemene vergadering
 • Eliane Spincemaille / voorzitter
 • Bernard Breda / lid
 • Jean-Marie Cool / lid
 • Frederik Coussée / lid
 • Lode De Tollenaere /lid
 • Francine Dewilde / lid
 • Joost Kerkhove / lid
 • Luc Kint / lid
 • Gianni Loosveldt / lid
 • Richard Neirynck / lid
 • Walter Sneyers / lid
 • E.Z. Katrien Vandenbussche / lid
 • Marc Vankeirsbilck / lid
 • Kurt Vanryckeghem / lid
 • Roos Vanwalleghem / lid
 • Luc Verstraete / lid
Raad van Bestuur
 • Geert Lobel / voorzitter
 • Luc Verstraete / ondervoorzitter
 • Eliane Spincemaille / ondervoorzitter
 • Dr. Ann Bael / lid
 • Frederik Coussée / lid
 • Jo Deblaere / lid
 • Lode De Tollenaere / lid
 • Marleen Nachtergaele / lid
 • Richard Neirynck / lid
 • Ben Vandenbroucke / lid
 • E.Z. Katrien Vandenbussche / lid
 • Roos Vanwalleghem / lid
 • Didier Van Parys / lid
Directiecomité

Het directiecomité staat in voor het dagelijkse bestuur van het ziekenhuis.

 • Noël Cierkens / algemeen directeur
 • Sandra Derreumaux / administratief en financieel directeur
 • Dries Myny /  verpleegkundig en paramedisch directeur
 • Dr. Walter Sneyers / hoofdarts
 • Katrien Boussemaere / technisch directeur
 • Bart Vanden Driessche / directeur IT
Medische raad

De medische raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen, met als doel de best mogelijke medische zorg te verlenen. Bovendien streeft de medische raad naar het optimaliseren van de samenwerking tussen ziekenhuis- en huisartsen en andere ziekenhuismedewerkers. Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

De leden worden verkozen uit en door de ziekenhuisartsen en vertegenwoordigen de medische staf van het ziekenhuis. Het mandaat van de leden van de medische raad geldt voor drie jaar.

 • Dr. Olivier Vinck / voorzitter
 • Dr. Heidi Devos / ondervoorzitter
 • Dr. Veroniek Debrouwere / secretaris
 • Dr. Bram Pouseele / penningmeester
 • Dr. Jozefien Delaere / lid
 • Dr. Steven Parmentier / lid
 • Dr. Filiep Van Geluwe / lid
 • Dr. Carlo Van Holder / lid
 • Dr. Iris Vanwalleghem / lid
 • Dr. Koen Vindevoghel / lid