Indicatoren

Ziekenhuis Waregem neemt deel aan het Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals (VIP²). Dat is een project van de Vlaamse overheid waarbij de kwaliteit van de zorg van de Vlaamse ziekenhuizen wordt gemeten aan de hand van verschillende indicatoren. 

Een stukje kwaliteit meten

Een kwaliteitsindicator is een meting van een heel welbepaald, goed omschreven onderdeel van kwaliteit. Met zo'n indicator kan je kwaliteit meten en uitdrukken in een cijfer. Voor de ziekenhuizen hebben experts uit de sector een groot aantal kwaliteitsindicatoren gekozen en bepaald.

De indicatoren zijn letterlijk een indicatie of signaalwijzer: ze helpen ons als ziekenhuis om te ontdekken welke zorgprocessen of zorgresultaten meer aandacht verdienen of kunnen verbeteren. Voor de meeste van deze indicatoren hebben experts een streefwaarde afgesproken. De resultaten van verschillende ziekenhuizen kunnen ook vergeleken worden.

Indicatoren doen echter geen uitspraak over de algemene, globale kwaliteit in een ziekenhuis. Een indicator is per definitie beperkt omdat het zich richt op 1 heel afgebakend proces.
Vergelijk het met de brandstofmeter in je auto. Die zegt hoeveel brandstof er nog in de auto zit. Als er weinig inzit, gaat er een lampje branden om de aandacht te trekken. Maar of dat voldoende is om op de bestemming te geraken, hangt ook af van heel wat andere factoren: de afstand, het parcours, het verbruik, het volgende tankstation, eventuele lekken...
Het is dan ook niet mogelijk om op basis van de cijfers een rangschikking van ziekenhuizen te maken. Daarvoor is er te veel statistische nuance en zijn er te veel andere factoren die de kwaliteit van een ziekenhuis bepalen.

Welke indicatoren meten we?

De indicatoren meten deelaspecten van hoe patiënten opgevangen en verzorgd worden in het ziekenhuis en met welke resultaten. Het gaat meestal over medische en/of verpleegkundige handelingen, of paramedische handelingen. Ze zijn ingedeeld in domeinen of thema's.

Ziekenhuis Waregem neemt deel aan onderstaande metingen:

  • Borstkanker: Indicatoren over de diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar borstkanker leest u hier.
  • Longkanker: Indicatoren over de diagnose en overleving na 1 jaar  longkanker leest u hier.
  • Rectumkanker: Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en de overleving bij zij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker leest u hier.
  • Patiëntveiligheid: meer informatie over indicatoren omtrent patiëntveiligheid in het ziekenhuis vindt u hier. Resultaten specifiek voor onze psychiatrische afdeling (PAAZ) vindt u hier.
  • Patiëntervaring: zowel na een opname, een dagopname als na een contact met de psychiatrische afdeling van ons ziekenhuis wordt gepeild naar de tevredenheid van onze patiënten.

          Klik hier voor de resultaten van de tevredenheidsmeting na een dagopname.

          Klik hier voor de resultaten van de tevredenheidsmeting na een opname.

          Klik hier voor de resultaten van de tevredenheidsmeting op onze PAAZ afdeling.

  • Website: ook de patiëntgerichtheid van onze ziekenhuiswebsite wordt beoordeeld. Het resultaat daarvan vindt u hier.
Hoe gebeuren de metingen?

Voor sommige indicatoren voert het ziekenhuis zelf de metingen uit. Andere resultaten worden gemeten door externe auditoren: dit zijn experten van een ander ziekenhuis die ter plekke komen om observaties en metingen te doen.

De indicatoren over patiëntervaringen komen dan weer van een bevraging onder de patiënten of van een beoordeling van de ziekenhuiswebsite door het Vlaams Patiëntenplatform.

Het ziekenhuis levert de resultaten van de metingen aan een onafhankelijke dataverwerker. Deze verwerkt de resultaten en controleert de gegevens op fouten. De resultaten worden op hun beurt nog eens gecontroleerd door de deelnemende ziekenhuizen en gepubliceerd op de website www.zorgkwaliteit.be.

Wat doet het ziekenhuis met de metingen?

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem gebruikt de informatie intern, als informatie en motivatie voor de medewerkers. Door voor elke indicator te mikken op de streefwaarde en beter, werkt het ziekenhuis verder aan kwaliteitsverbetering.

Het is mogelijk onze cijfers te vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Het besef dat anderen soms tot gelijkaardige of betere resultaten komen met dezelfde middelen, stimuleert zorgverleners vaak om het beter te doen.

De Vlaamse overheid heeft ook toegang tot de gegevens. De overheid zal deze informatie gebruiken bij de aansturing van de sector en bij de evaluatie van het beleid. Ook bij beslissingen over de erkenning en bij inspectie van ziekenhuisdiensten zal de overheid de gegevens van het Vlaams indicatorenproject kunnen gebruiken.

Kwaliteit is één van de strategische doelstellingen van de raad van bestuur van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem. Kwaliteit wordt dan ook steevast opgenomen in de beleidsplannen van de departementen, die resulteren en uitgewerkt worden in de jaarplannen van alle afdelingen.